Skip to content

KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (PHIÊN BẢN CẬP NHẬT NĂM 2020)

Quá trình cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2020 đã sử dụng các công bố mới nhất của Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, kết quả cập nhật nhất của các mô hình khí hậu toàn cầu, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn, số liệu mực nước biển đo đạc từ vệ tinh và số liệu địa hình. Đặc biệt,kịch bản đã sử dụng số liệu quan trắc và số liệu mô hình số độ cao cập nhật đến năm 2020, bổ sung 10 phương án mô hình toàn cầu và 6 mô hình khu vực để dự tính các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nguy cơ ngập do nước biển dâng chi tiết đến các đơn vị hành chính cấp huyện, các đảo và quần đảo của Việt Nam.Nhằm hỗ trợ quý độc giả trong quá trình học tập và làm việc, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) xin chia sẻ tới quý vị Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2020) chi tiết tại link này: https://bom.so/ulYKas

Thông tin chi tiết

Tên file: KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (PHIÊN BẢN CẬP NHẬT NĂM 2020)

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Thuộc chủ đề: N/A
  • Gửi lên: N/A
  • Cập nhật: N/A
  • Người gửi: N/A
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Dung lượng: N/A

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI