Skip to content

Trung tâm
phát triển cộng đồng
sinh thái

Trung tâm Phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2015, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 685/QD-LHHVN.
Trung tâm ECODE được phát triển từ Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Nhóm được thành lập từ năm 2013 và bao gồm các cán bộ giảng dạy và học viên cao học của Khoa Sau đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội.

> XEM THÊM

Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Sự kiện
5/10 Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) ở khu vực phía Nam đã được tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” từ ngày 16 – 18/10/2023 tại Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. Dù thuộc nhóm 20 […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Từ ngày 10-11/5/2023, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
     Đến tháng 12 năm 2022, Việt Nam có tổng số 888 đô thị, bao gồm 2 đô thị […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Trong các ngày 04-06/1/2023,  nhóm chuyên gia của Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) và ban quản […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
“Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng […]

TIN TỨC​​

Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ

5/10 Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) ở khu vực phía Nam đã được tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” từ ngày 16 – 18/10/2023 tại Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. Dù thuộc nhóm 20 quốc gia đứng đầu thế giới về đa dạng sinh học (ĐDSH) nhưng theo Báo cáo đa dạng sinh học quốc gia của Việt Nam năm 2022, nhiều hệ sinh thái và các loài, nguồn gen động,

Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam

Trong 3 ngày, từ ngày 11-13/10/2023, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, khóa tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” cho các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) tiếp tục được ECODE tổ chức cho khu vực miền Trung. Trải qua 3 ngày tập huấn, các cán bộ học viên đến từ các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển thuộc khu vực miền Trung và đại diện chính quyền các địa phương

Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi

Ngày 5 – 8/09/2023 bà Hoàng Hà, giám đốc trung tâm ECODE đã được mời tham gia chương trình đào tạo khu vực về “Gender-Transformative Disaster Risk Reduction” do Trung tâm Xuất sắc về Bình đẳng Giới có trụ sở tại Seoul (CoE) phối hợp với Văn phòng Phụ nữ Liên hợp quốc tại Châu Á và Thái Bình Dương (ROAP) và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tổ chức đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.   Hình ảnh: Bà Hoàng Hà tham gia chương trình Trong 50 năm qua,

NGHIÊN CỨU

“Thế giới cần đến khoa học, khoa học cần đến phụ nữ” – UNESCO (2015)
Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái Trung tâm Phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2015, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 685/QD-LHHVN.Trung tâm ECODE được phát triển từ Nhóm […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI