Skip to content

ECODE với báo chí

category

Thông cáo báo chí: Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã dành cho cán bộ quản lý và tuyên truyền tại vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên khu vực miền Nam

Thông cáo báo chí: Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp dành cho cán bộ quản lý và tuyên truyền tại vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

HÀ NỘI - 15/7/20222: Vừa qua, cán bộ quản lý đến từ nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và các cơ quan, tổ chức về môi trường khu vực miền Bắc đã tham gia lớp tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp tại Hà Nội.

Lễ vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010 – 2020

Chiều 13/1, tại Hà Nội, với vai trò là thành phần Ban tổ chức, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tham dự Lễ vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020 được tổ chức bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng thế giới và Tổ chức WWF Việt Nam.

Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)

Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI