Skip to content

Phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái

Thông tin chi tiết

Tên file: Phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Trương Quang Học, Hoàng Thị Ngọc Hà
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Thuộc chủ đề: N/A
  • Gửi lên: N/A
  • Cập nhật: N/A
  • Người gửi: N/A
  • Thông tin bản quyền: ECODE Center
  • Dung lượng: 873.44 KB

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI