Skip to content

Thư viện ảnh

Hội thảo Huế (12.2020)

Hội thảo Quảng Nam (12.2020)

Hội thảo Cà Mau (11.2020)

Hội thảo Nam Định (11.2020)

Hội thảo Quảng Ngãi (10.2020)

Training Risk Packs Nam Định 3.9.2020

Training ĐH Thuỷ lợi (2020)

Đánh giá rủi ro khí hậu_Quảng Nam (2020)

Đánh giá rủi ro khí hậu_Quảng Bình (2020)

Thầy trò ECODE 2020

Workshop_ CCWG-UN Women_NDC (2019)

CVA Conference - CCWG - ECODE_Phương pháp và kết quả đánh giá tổn thương khí hậu (2019)

ECODE-CEN - Hội thảo sinh kế chống chịu khí hậu tại VN (2019)

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình đánh giá thích ứng với BĐKH - hướng tới NAP - Kế hoạch thích ứng Quốc gia (2019)

Đánh giá các mô hình thich ứng với BĐKH tại Thái Nguyên_7.2018

Nghiên cứu phân vùng hệ sinh thái - xã hội tại huyện Giao Thuỷ_2.2018 (2)

Tập huấn Cao Bằng

NC thực trạng ảnh hưởng của BĐKH đến người dân nông thôn vùng ĐBSCL

Hội thảo tổng kết dự án CRCC (PLAN) Quảng Bình

Đánh giá cuối kỳ dự án CRCC (PLAN) Quảng Bình

Tập huấn Quảng Bình

Đánh giá 10 năm hoạt động khu DTSQ Nghệ An

Ecode Tất Niên 2017

Hoạt động nghiên cứu T-Learning 2016

Đánh giá tác động KT-XH tại Quảng Ninh & Hải Phòng

T-Learning Can Tho & Kien Giang

Trao doi ve nang luong tai tao

Tien Hai_EbA

Dự an nghien cuu Hoc tap chuyen hoa trong boi canh BĐKH_Transformative Learning

Học hỏi các chuyên gia đầu ngành về sinh thái học

EbA tai Nam Đinh

Danh gia baseline tai Quang Ninh

Truyen thong ve ung dung cong nghe sinh hoc vào chan nuoi tai TB

Tổ chức thực địa cho học viên BĐKH

Đánh giá tác động xã hội_văn hoá_MT tại Khu CN Nam Tien Phong

Đánh giá tác động của BĐKH đến lĩnh vực CNND

Xây dựng kế hoạch hành động TTX_Lâm Đồng_Quang Ninh

Hop nhom thang 4_2016

Tập huấn lồng ghép EbA vào Quy hoạch phát triển

Tập huấn ToT về BĐKH và truyền thông tại Hà Tĩnh

Tập huấn CC-HVCA và đánh giá sinh kế thích ứng tại Hải Phòng (dự án HRCD của World Vision)

Họp mặt đầu năm 2016

Thực hiện và tham gia các hôi thảo, tập huấn

Tham dự hội nghị diễn đàn châu Á- Thái Bình Dương

Họp nhóm tư vấn với CMB và ECOREM

Họp nhóm tháng 4- Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI