Skip to content
untitled

Hội thảo khoa học về T-Learning tại Việt Nam

Thông báo tổ chức hội thảo “Tăng cường nghiên cứu học tập chuyển đổi vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng song Cửu Long và Việt Nam”

                                   
____________________________________________________________________________________________________________________________

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO
“Tăng cường nghiên cứu học tập chuyển đổi vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng song Cửu Long và Việt Nam”

 
Nhằm mục tiêu tăng cường các hoạt động nghiên cứu về học tập chuyển đổi (T-Learning) ở Việt Nam nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng, trong khuôn khổ của Dự án nghiên cứu T-Learning tại ĐBSCL của ISSC (Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc tế của UNESCO), Trung tâm Nghiên cứu & Hỗ trợ Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững (CEREPROD) – trường ĐHSP Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) và Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường (CERE) tổ chức Hội thảo khoa học về T-Learning với các nội dung cơ bản sau đây:
1.     Tên hội thảo
–          Tiếng Việt: Tăng cường nghiên cứu về học tập chuyển đổi vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam
–          Tiếng Anh: Strengthening and Promoting Researches on Transformative Learning (T-Learning) for Sustainability in Time of Climate Change in the Mekong River Delta and Vietnam.
2.     Về mục đích hội thảo
–          Thảo luận và trao đổi về phương pháp luận, công cụ trong nghiên cứu T-learning tại Việt Nam.
–          Phát triển các hoạt động nghiện cứu tại Cần Thơ và Kiên Giang.
–          Tăng cường các hoạt động truyền thông về T-learning ở Việt Nam và ĐBSCL.
–          Xây dựng và phát triển mạng lưới T-learning tại Việt Nam. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu về T-learning ở ĐBSCL của Dự án ISSC tại Việt Nam.
3.     Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo
–          Thời gian: Thứ 6, ngày 24/03/2016
–          Địa điểm: Phòng 907, tầng 9, nhà K, số 136, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham dự của các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học!

 
Chi tiết xin liên hệ:
Ths. Hoàng Hà
Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái ECODE
Email: hahoang.ecode@gmail.com
Hotline: (+84) 98 235 5278
 

PGS.TS. Trần Đức Tuấn
Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ GDPTBV
P408, nhà V, 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: (+84) 1245 1122 26

Bài viết cùng chuyên mục

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Thông báo tổ chức hội thảo “Tăng cường nghiên cứu học tập chuyển đổi vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng song Cửu Long và Việt Nam”
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Thông báo tổ chức hội thảo “Tăng cường nghiên cứu học tập chuyển đổi vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng song Cửu Long và Việt Nam”
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Thông báo tổ chức hội thảo “Tăng cường nghiên cứu học tập chuyển đổi vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng song Cửu Long và Việt Nam”
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Thông báo tổ chức hội thảo “Tăng cường nghiên cứu học tập chuyển đổi vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng song Cửu Long và Việt Nam”
XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN Ở VIỆT NAM
Thông báo tổ chức hội thảo “Tăng cường nghiên cứu học tập chuyển đổi vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng song Cửu Long và Việt Nam”
ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG
Thông báo tổ chức hội thảo “Tăng cường nghiên cứu học tập chuyển đổi vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Đồng bằng song Cửu Long và Việt Nam”

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI