Skip to content
world-wildlife-day-0303

Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã 03/03: Rừng và Sinh kế

Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã năm 2021 lấy chủ đề: “Rừng và Sinh kế: Duy trì Sự sống Con người và Hành tinh” để nêu bật vai trò trung tâm của rừng, sinh vật và các dịch vụ hệ sinh thái trong việc duy trì sinh kế của hàng trăm triệu người dân trên toàn cầu, đặc biệt là cộng đồng địa phương có mối quan hệ mật thiết với rừng và các khu vực liền kề rừng. Điều này phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững số 1, 12, 13 và 15 của Liên hợp quốc (LHQ) và các cam kết trên phạm vi quốc gia về xóa đói giảm nghèo, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Nguồn: wildlifeday.org

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2013, tại phiên họp thứ 68, Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) đã tuyên bố ngày 03 tháng 03 – ngày ký Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES, 1973) – là Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã của LHQ và nâng cao nhận thức về các loài động, thực vật hoang dã trên thế giới. Nghị quyết của UNGA cũng chỉ định Ban thư ký CITES là cơ quan điều phối cho việc toàn cầu tuân thủ ngày đặc biệt này theo lịch của LHQ. Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã hiện đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng nhất trên toàn cầu dành riêng cho các loài sinh vật.

Khoảng 200 đến 350 triệu người sống trong hoặc liền kề với các khu vực có rừng trên khắp thế giới, dựa vào các dịch vụ hệ sinh thái khác nhau do rừng và các loài hoang dã cung cấp cho sinh kế và để đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất của họ, bao gồm thực phẩm, nơi ở, năng lượng và thuốc men.


Nguồn: wildlifeday.org
Người dân bản địa và cộng đồng địa phương đi đầu trong mối quan hệ cộng sinh giữa con người và rừng, các loài động vật hoang dã sống trong rừng và các dịch vụ hệ sinh thái. Khoảng 28% diện tích rừng trên Trái Đất hiện do người dân bản địa quản lý, bao gồm một số khu rừng còn nguyên vẹn về mặt sinh thái nhất hành tinh. Những không gian này không chỉ là trung tâm của kinh tế và phúc lợi cá nhân mà còn là bản sắc văn hóa của họ.

Rừng, các loài hoang dã và sinh kế phụ thuộc vào rừng đang là trung tâm của cuộc đa khủng hoảng trên hành tinh mà ta đang phải đối mặt, từ biến đổi khí hậu cho đến suy giảm đa dạng sinh học và những tác động về sức khỏe, xã hội – kinh tế của đại dịch COVID-19.


Nguồn: CapeNature / Dịch: Trung tâm ECODE
Hãy cùng chúng tôi lan truyền thông điệp về tầm quan trọng của sinh kế dựa vào rừng và tìm cách thúc đẩy các mô hình và thực hành quản lý rừng và các loài hoang dã phù hợp với cả phúc lợi con người và sự bảo tồn lâu dài tài nguyên rừng, với các loài động, thực vật hoang dã và các hệ sinh thái mà chúng duy trì. Bên cạnh đó, chúng ta cần phát huy giá trị của kiến thức và các thực hành truyền thống để góp phần thiết lập mối quan hệ bền vững hơn với các hệ thống tự nhiên quan trọng này.

Tìm hiểu thêm về World Wildlife DayCapeNature.

 

Tác giả bài viết: Nguyen Ha

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã năm 2021 lấy chủ đề: "Rừng và Sinh kế: Duy trì Sự sống Con người và Hành tinh" để nêu bật vai trò trung tâm của rừng, sinh vật và các dịch vụ hệ sinh thái trong việc duy trì sinh […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã năm 2021 lấy chủ đề: "Rừng và Sinh kế: Duy trì Sự sống Con người và Hành tinh" để nêu bật vai trò trung tâm của rừng, sinh vật và các dịch vụ hệ sinh thái trong việc duy trì sinh […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã năm 2021 lấy chủ đề: "Rừng và Sinh kế: Duy trì Sự sống Con người và Hành tinh" để nêu bật vai trò trung tâm của rừng, sinh vật và các dịch vụ hệ sinh thái trong việc duy trì sinh […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã năm 2021 lấy chủ đề: "Rừng và Sinh kế: Duy trì Sự sống Con người và Hành tinh" để nêu bật vai trò trung tâm của rừng, sinh vật và các dịch vụ hệ sinh thái trong việc duy trì sinh […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã năm 2021 lấy chủ đề: "Rừng và Sinh kế: Duy trì Sự sống Con người và Hành tinh" để nêu bật vai trò trung tâm của rừng, sinh vật và các dịch vụ hệ sinh thái trong việc duy trì sinh […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã năm 2021 lấy chủ đề: "Rừng và Sinh kế: Duy trì Sự sống Con người và Hành tinh" để nêu bật vai trò trung tâm của rừng, sinh vật và các dịch vụ hệ sinh thái trong việc duy trì sinh […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI