Skip to content

Nhiệm vụ "Xây dựng Chiến lược Quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An giai đoạn 2017 - 2027"

Tính đến năm 2021, Việt Nam có 11 khu Dự trữ sinh quyển được thế giới công nhận, được coi là nơi lưu giữ nguồn sống, dự trữ tương lai sinh tồn và gắn kết con người với thiên nhiên. Tính đến năm 2021, Việt Nam có 11 khu Dự trữ sinh quyển được thế giới công nhận, được coi là nơi lưu giữ nguồn sống, dự trữ tương lai sinh tồn và gắn kết con người với thiên nhiên.

Thông tin chung

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) phụ trách nhiệm vụ xây dựng chiến lược Quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An giai đoạn 2017- 2027, tầm nhìn đến năm 2030. ECODE đã nêu đề xuất và lựa chọn các chương trình, hoạt động, dự án trọng tâm của khu DTSQ trong giai đoạn 2017 – 2027. Qua đó, trung tâm đề xuất các tiêu chi lựa chọn ưu tiên và lựa chọn các hoạt động, dự án ưu tiên theo phân kỳ giai đoạn. 

Mục tiêu:

Nâng cao năng lực quản lý và phát triển của khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.

Đơn vị tài trợ:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An 

Phạm vi thực hiện:

Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An 

Thời gian thực hiện:

08/2018 – 11/2018 

Giá trị:

413 triệu đồng 

Các hoạt động chính:

  • Xác định tầm nhìn, quan điểm, định hướng chiến lược về quản lý KDTSQ miền Tây Nghệ An 
  • Phân tích, đánh giá nguồn lực, cơ hội và thách thức 
  • Đề xuất cơ chế, tiêu chí giám sát và đánh giá tiến độ, hiệu quả

TIme line

Bắt đầu

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

01/02/2022

”Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng”

Tổ chức triển lãm trong sự kiện

10/02/2022

Từ 12:00 đến 16:00, 05/05/2018, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh đã tổ chức thành công buổi triển lãm kết hợp gameshow tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện…

Tập huấn Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại Đà Nẵng.

15/02/2022

Khóa tâp huấn về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho hơn 35 học viên là cán bộ quản lý, các đoàn thể địa phương, hoạt động môi trường các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 24/1/2018-26/1/2018.Đây là khóa tập huấn chuyên sâu về năng lượng bền vững và các giải pháp thúc đẩy ứng dụng quy mô cộng đồng về năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (Green ID) phối hợp Liên minh châu Âu tổ chức.

Khóa đào tạo Giảng viên nguồn về Năng lượng bền vững lần 1.

25/02/2022

Từ ngày 09/09 -14/09/2018, tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Tổ chức Khóa đào tạo giảng viên nguồn nâng cao về Năng lượng tái tạo và Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả nhằm chọn lựa 5-10 học viên…

Chương trình Ra mắt câu lạc bộ Sao xanh tại trường Đoàn Thị Điểm

28/02/2022

Trong hai ngày 18/5/2018 và 21/5/2018, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh tổ chức “Chương trình Ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Sao Xanh” tại trường THCS, THPT Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nằ…

Kết thúc

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI