Skip to content

“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn

Ai cũng có dấu chân của riêng mình, nhưng để giữ ngôi nhà chung được sạch sẽ, thì cần hạn chế tối đa việc để lại dấu chân lấm lem

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI