Skip to content
quang-binh-hoi-thao-bien-doi-khi-hau-1

Thúc đẩy lồng ghép Biến đổi khí hậu vào Quy trình Lập kế hoạch tại Địa phương

Là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam hàng năm phải gánh chịu những thiệt hại to lớn. Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương chính là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất, giúp chủ động đối phó với mối đe dọa lớn này.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện gói Thông tin về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Thích ứng với biến đổi khí hậu (DRR-CCA) tại 7 tỉnh ven biển, bao gồm: Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cà Mau. Mục tiêu là nhằm giúp các tỉnh lồng ghép rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Chương trình này được thực hiện song song với sáng kiến nâng cao khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển đối với biến đổi khí hậu ở Việt Nam do UNDP, Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) và chính phủ Việt Nam đồng tài trợ.

 

Kết quả cho thấy cho đến nay, khoảng 270 đại biểu từ các tỉnh này đã tham gia các sự kiện, trong đó có 300 nhà ra quyết định chủ chốt và 60 người tham gia quá trình tham vấn – với 30% là phụ nữ. Họ là đại diện từ các cấp tỉnh, huyện và xã. “Các học viên đã được trang bị kiến thức về tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đối với tất cả các lĩnh vực của địa phương mình. Đặc biệt, họ hiểu rằng cần phải đẩy mạnh việc lồng ghép DRR-CCA vào các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương mình ”, Ban quản lý dự án cho biết. Dự án cũng đã đánh giá DRR-CCA cho khoảng 330 xã của 35 huyện của 7 tỉnh dự án.
Tìm hiểu thêm về Dự án GCF-UNDP tại đây.

 

 

Tác giả bài viết: Nguyen Ha

Bài viết cùng chuyên mục

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam hàng năm phải gánh chịu những thiệt hại to lớn. Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam hàng năm phải gánh chịu những thiệt hại to lớn. Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam hàng năm phải gánh chịu những thiệt hại to lớn. Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam hàng năm phải gánh chịu những thiệt hại to lớn. Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát […]
XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN Ở VIỆT NAM
Là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam hàng năm phải gánh chịu những thiệt hại to lớn. Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát […]
ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG
Là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam hàng năm phải gánh chịu những thiệt hại to lớn. Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI