Skip to content

Trung tâm
phát triển cộng đồng
sinh thái

Trung tâm Phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2015, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 685/QD-LHHVN.
Trung tâm ECODE được phát triển từ Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Nhóm được thành lập từ năm 2013 và bao gồm các cán bộ giảng dạy và học viên cao học của Khoa Sau đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội.

> XEM THÊM

Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi
Sự kiện
Ngày 5 – 8/09/2023 bà Hoàng Hà, giám đốc trung tâm ECODE đã được mời tham gia chương trình đào tạo khu vực về “Gender-Transformative Disaster Risk Reduction” do Trung tâm Xuất sắc về Bình đẳng Giới có trụ sở tại Seoul (CoE) phối hợp với Văn phòng Phụ nữ Liên hợp quốc tại Châu Á […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Từ ngày 10-11/5/2023, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
     Đến tháng 12 năm 2022, Việt Nam có tổng số 888 đô thị, bao gồm 2 đô thị […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Trong các ngày 04-06/1/2023,  nhóm chuyên gia của Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) và ban quản […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
“Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng […]

TIN TỨC​​

Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi

Ngày 5 – 8/09/2023 bà Hoàng Hà, giám đốc trung tâm ECODE đã được mời tham gia chương trình đào tạo khu vực về “Gender-Transformative Disaster Risk Reduction” do Trung tâm Xuất sắc về Bình đẳng Giới có trụ sở tại Seoul (CoE) phối hợp với Văn phòng Phụ nữ Liên hợp quốc tại Châu Á và Thái Bình Dương (ROAP) và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tổ chức đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.   Hình ảnh: Bà Hoàng Hà tham gia chương trình Trong 50 năm qua,

Nghệ An: Khảo sát nghiên cứu về công tác quản lý và các mô hình sản xuất bền vững tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An

Nhằm khảo sát, đánh giá về công tác quản lý, điều phối liên ngành và các mô hình sản xuất phục vụ xây dựng Khung quản lý và mô hình sản xuất bền vững tại Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) Tây Nghệ An, từ ngày 4-7/7, nhóm chuyên gia Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có chuyến khảo sát tiếp theo tại một số huyện Miền Tây Nghệ An. Hoạt động này thuộc khuôn khổ Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và Đề

Bảo tồn động vật hoang dã: nhiệm vụ cấp thiết trong thời đại mới

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã chỉ ra bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần nhanh chóng thực hiện.

NGHIÊN CỨU

“Thế giới cần đến khoa học, khoa học cần đến phụ nữ” – UNESCO (2015)
Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái Trung tâm Phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2015, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 685/QD-LHHVN.Trung tâm ECODE được phát triển từ Nhóm […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI