Skip to content

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH

Từ ngày 10-11/5/2023, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết hợp cùng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức khoá tập huấn về Tăng trưởng Xanh cho cán bộ công đoàn các tỉnh khu vực miền Nam. Bà Hoàng Hà – Chuyên gia của Trung tâm ECODE về Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, là một trong những chuyên gia chính tham gia giảng dạy.

Với mục đích nâng cao nhận thức và năng lực thực hành Tăng trưởng xanh (TTX) cho cán bộ cộng đoàn cấp tỉnh cũng như cập nhật tiến độ lập kế hoạch hành động về TTX cho ngành công đoàn giai đoạn tới, khoá tập huấn cung cấp kiến thức chung về Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và cậpnhật tình hình triển khai Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh cũng nhưkhuôn khổ pháp lý liên quan. Các thành viên tham gia tập huấn trực tiếp trao đổi, thảo luận với nhau và với các giảng viên – chuyên gia trong đó trọng tâm vào các hoạt động đóng góp cho TTX gắn với các liên đoàn lao động tỉnh, các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp. Các khó khăn, thách thức, thuận lợi và cơ hội, vai trò của Công đoàn và phân tích các bên liên quan trong tiến trình thúc đẩy, triển khai các thực hành TTX ở địa phương cũng được thảo luận sôi nổi. Đặc biệt, các đại diện Liên đoàn lao động các tỉnh phía Nam đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thực tế cho hoàn thiện Kế hoạch hành động về TTX của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Được biết, trước đó trong năm 2022-2022, Tổng Liên đoàn Lao động đã tổ chức 02 khoá tập huấn về Tăng trưởng xanh cho đại diện lãnh đạo, cán bộ công đoàn khu vực miền Bắc và miền Trung. Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác dài hạn giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Namvà Viện FES nhằm tăng cường sự đóng góp hiệu quả của lĩnh vực Công đoàn vào tiến trình thực hiện TTX của địa phương và quốc gia

 

Bài viết cùng chuyên mục

TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Từ ngày 10-11/5/2023, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết hợp cùng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức khoá tập huấn về Tăng trưởng Xanh cho cán bộ công đoàn các tỉnh khu vực miền Nam. Bà […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Từ ngày 10-11/5/2023, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết hợp cùng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức khoá tập huấn về Tăng trưởng Xanh cho cán bộ công đoàn các tỉnh khu vực miền Nam. Bà […]
XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN Ở VIỆT NAM
Từ ngày 10-11/5/2023, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết hợp cùng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức khoá tập huấn về Tăng trưởng Xanh cho cán bộ công đoàn các tỉnh khu vực miền Nam. Bà […]
ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG
Từ ngày 10-11/5/2023, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết hợp cùng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức khoá tập huấn về Tăng trưởng Xanh cho cán bộ công đoàn các tỉnh khu vực miền Nam. Bà […]
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG BỐI CẢNH MỚI”
Từ ngày 10-11/5/2023, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết hợp cùng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức khoá tập huấn về Tăng trưởng Xanh cho cán bộ công đoàn các tỉnh khu vực miền Nam. Bà […]
Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Từ ngày 10-11/5/2023, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết hợp cùng Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức khoá tập huấn về Tăng trưởng Xanh cho cán bộ công đoàn các tỉnh khu vực miền Nam. Bà […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI