Skip to content
images1937365_27_1

Cấp 29,5 triệu USD triển khai dự án ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Khí hậu xanh (GCF) đã tổ chức hội thảo cách thức hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.

Tham dự có đại diện các bộ, ngành, 7 tỉnh có dự án do GCF tài trợ và các đối tác phát triển. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam là một trong 30 quốc gia có nguy cơ ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu. Nhu cầu hỗ trợ đầu tư ứng phó biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro, phát triển các-bon thấp cho Việt Nam rất cấp bách.


 

Tại hội thảo, các bên đã công bố dự án “Tăng cường năng lực chống chịu tác động của biến đổi khí hậu cho cộng đồng cư dân ven biển Việt Nam”, với trị giá 29,5 triệu USD. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam do GCF tài trợ, nhằm hỗ trợ cộng đồng hạn chế tổn thương do thiên tai và cải thiện sinh kế. Các vùng đệm của rừng ngập mặn sẽ được tái tạo và người nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà bảo đảm an toàn hơn.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Khí hậu xanh (GCF) đã tổ chức hội thảo cách thức hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Khí hậu xanh (GCF) đã tổ chức hội thảo cách thức hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Khí hậu xanh (GCF) đã tổ chức hội thảo cách thức hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Khí hậu xanh (GCF) đã tổ chức hội thảo cách thức hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Khí hậu xanh (GCF) đã tổ chức hội thảo cách thức hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Khí hậu xanh (GCF) đã tổ chức hội thảo cách thức hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI