Skip to content

Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ

5/10 Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) ở khu vực phía Nam đã được tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” từ ngày 16 – 18/10/2023 tại Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai.

Dù thuộc nhóm 20 quốc gia đứng đầu thế giới về đa dạng sinh học (ĐDSH) nhưng theo Báo cáo đa dạng sinh học quốc gia của Việt Nam năm 2022, nhiều hệ sinh thái và các loài, nguồn gen động, thực vật hoang dã của nước ta đang có nguy cơ suy giảm vì nhiều lý do khác nhau. Để tăng cường hiệu quả về bảo tồn ĐDSH và đặc biệt là hiểu đầy đủ hơn, thực hành tốt hơn về khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ (LSNG) ở các Khu DTSQ thế giới, công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ bảo tồn, chính quyền và cộng đồng địa phương ở các khu vực này là rất cần thiết và cần được cập nhật thường xuyên. Đồng Nai là địa điểm tiếp theo mà Trung tâm và Cục bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học thực hiện khóa tập huấn tiếp theo về chủ đề này.

Các học viên làm việc nhóm và trao đổi sôi nổi về hiện trạng các hệ sinh thái và khai thác lâm sản ngoài gỗ

Khóa học 3 ngày tập trung vào cập nhật hiện trạng ĐDSH và lâm sản ngoài gỗ ở Việt Nam cũng như các thách thức, áp lực và giải pháp ở các cấp cũng như quy định chính sách cho tăng cường hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát triển. Các đại diện cho cán bộ, nhà quản lý và cộng đồng đến từ các vùng lõi và vùng đệm, vùng chuyển tiếp của 04 khu DTSQ đến từ các tỉnh như Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước và Đắk Nông đã tham gia sôi nổi, tích cực vào các hoạt động tại lớp học và trên thực địa dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia ECODE.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các học viên

Các DTSQ ở khu vực phía Nam điển hình với các hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái đất ngập nước cũng như ven biển, là nơi bảo tồn và phát triển hàng trăm loại lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao. Tuy nhiên những cái tác động gia tăng từ thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và từ các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng đệm, vùng chuyển tiếp là những áp lực lớn, đe doạ tính ĐDSH nói chung và tài nguyên LSNG nói riêng.

Học tập thực địa tại vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hoá Đồng Nai

 

Đa dạng sinh học trong rừng

Các học viên trong chuyến đi thực địa của khóa tập huấn

Ban triển khai Dự án BR và lãnh đạo Trung tâm ECODE trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên

Một trong những đề xuất chung của các học viên tham dự ba khoá tập huấn ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam thời gian qua là cần tăng cường tập huấn, truyền thông nâng cao năng lực về LSNG và về vai trò của Khu DTSQ cũng như đẩy mạnh thực hiện các nghiên cứu thực chứng, các sáng kiến về khai thác bền vững LSNG ở các địa phương.

 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
5/10 Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) ở khu vực phía Nam đã được tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” từ ngày 16 – 18/10/2023 tại Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
5/10 Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) ở khu vực phía Nam đã được tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” từ ngày 16 – 18/10/2023 tại Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
5/10 Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) ở khu vực phía Nam đã được tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” từ ngày 16 – 18/10/2023 tại Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
5/10 Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) ở khu vực phía Nam đã được tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” từ ngày 16 – 18/10/2023 tại Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
5/10 Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) ở khu vực phía Nam đã được tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” từ ngày 16 – 18/10/2023 tại Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng […]
Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi
5/10 Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) ở khu vực phía Nam đã được tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” từ ngày 16 – 18/10/2023 tại Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI