Skip to content
cpa

Chính phủ Anh nỗ lực để giảm phát thải các bon

Hiện nay, lượng khí thải các bon tại Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thế kỷ 19. Tại Anh, than đá giữ vai trò quan trọng sản xuất điện trong hơn 150 năm qua và đóng góp khoảng 23% sản lượng điện quốc gia. Tuy nhiên, trong năm 2016, mức tiêu thụ than đá đã giảm 52% so với năm 2015, do khí đốt rẻ hơn và chỉ đóng góp 9% vào sản lượng điện quốc gia.

Nhà máy điện Ratcliffe-on-Soar tại Nottinghamshire, Anh
 

     Để có được kết quả trên là do Chính phủ Anh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện Kế hoạch loại bỏ việc sử dụng than đá trong sản xuất điện vào năm 2025. Với nhịp độ giảm lượng tiêu thụ than đá như hiện nay, Anh có thể đạt được mục tiêu về cắt giảm lượng khí thải cácbon gây hiệu ứng nhà kính sớm hơn dự báo. Trong đó, giải pháp hữu hiệu nhất là ban hành quy định tăng gấp đôi thuế cácbon, lên 18 bảng/tấn từ tháng 4/2015.

     Theo phân tích của Carbon Brief, lượng khí thải CO2 ở Anh đã giảm xuống khoảng 381 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 1894.

 

Huy Hoàng

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Hiện nay, lượng khí thải các bon tại Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thế kỷ 19. Tại Anh, than đá giữ vai trò quan trọng sản xuất điện trong hơn 150 năm qua và đóng góp khoảng 23% sản lượng điện quốc gia. Tuy nhiên, […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Hiện nay, lượng khí thải các bon tại Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thế kỷ 19. Tại Anh, than đá giữ vai trò quan trọng sản xuất điện trong hơn 150 năm qua và đóng góp khoảng 23% sản lượng điện quốc gia. Tuy nhiên, […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Hiện nay, lượng khí thải các bon tại Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thế kỷ 19. Tại Anh, than đá giữ vai trò quan trọng sản xuất điện trong hơn 150 năm qua và đóng góp khoảng 23% sản lượng điện quốc gia. Tuy nhiên, […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Hiện nay, lượng khí thải các bon tại Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thế kỷ 19. Tại Anh, than đá giữ vai trò quan trọng sản xuất điện trong hơn 150 năm qua và đóng góp khoảng 23% sản lượng điện quốc gia. Tuy nhiên, […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Hiện nay, lượng khí thải các bon tại Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thế kỷ 19. Tại Anh, than đá giữ vai trò quan trọng sản xuất điện trong hơn 150 năm qua và đóng góp khoảng 23% sản lượng điện quốc gia. Tuy nhiên, […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Hiện nay, lượng khí thải các bon tại Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối thế kỷ 19. Tại Anh, than đá giữ vai trò quan trọng sản xuất điện trong hơn 150 năm qua và đóng góp khoảng 23% sản lượng điện quốc gia. Tuy nhiên, […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI