Skip to content
unnamed

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai” (2021) – Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã để lại những di sản tư tưởng vô giá trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là những lời dạy có giá trị bền vững, mang ý nghĩa hiện thực to lớn đối với cuộc đấu tranh phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường hiện nay.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 – 22/5/2021) và Tuần lễ quốc gia Phòng chống thiên tai 2021, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã cho ra mắt cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai”.

Tác phẩm tổng hợp đầy đủ và chi tiết về sự quan tâm của Bác với công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. Trong công cuộc phòng chống thiên tai, Bác luôn lấy phòng ngừa là chính, tin vào dân, dựa vào dân, với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang. Theo Bác, để chống giặc đói và giặc lụt, một trong vô vàn những biện pháp cấp thiết chính là phải củng cố hệ thống đê điều. Và trong suốt 25 năm lãnh đạo đất nước, Bác đã 179 lần đích thân chăm lo đến các vấn đề thiên tai bão lũ, hạn hán. Bên cạnh đó, Bác còn thường xuyên gửi thư nhắc nhở các địa phương, các cấp, các ngành và nhân dân về việc đắp đê, chống lũ, chống hạn, trồng cây gây rừng, không được chủ quan. Tiêu biểu như “Gửi đồng bào các tỉnh có đê” (15/6/1950), “Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê” (12/6/1952), “Ra sức giữ đê phòng lụt” (16/7/1953), “Thư gửi toàn thể đồng bào, bộ đội và cán bộ về việc phòng và chống lụt bão” (10/6/1957)…

Cuốn sách gồm 5 phần, là tác phẩm vô cùng ý nghĩa và quý báu trong sự nghiệp phòng chống thiên tai của Việt Nam hiện nay, góp phần lan tỏa những tư tưởng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phòng chống thiên tai tới mọi tầng lớp nhân dân trong thời đại mới.

Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai
Phần 2: Những câu chuyện, hồi ký về Bác Hồ với công tác tuyên truyền và phòng chống thiên tai
Phần 3: Công tác phòng chống thiên tai làm theo lời Bác
Phần 4: Thành tựu trong công tác phòng chống thiên tai
Phần 5: Biên niên sự liện Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai từ 1945 – 1969

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng chống thiên tai

Nguồn tin: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/

Bài viết cùng chuyên mục

Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã để lại những di sản tư tưởng vô giá trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là những lời dạy có giá trị bền vững, mang […]
Nghệ An: Khảo sát nghiên cứu về công tác quản lý và các mô hình sản xuất bền vững tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã để lại những di sản tư tưởng vô giá trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là những lời dạy có giá trị bền vững, mang […]
Bảo tồn động vật hoang dã: nhiệm vụ cấp thiết trong thời đại mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã để lại những di sản tư tưởng vô giá trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là những lời dạy có giá trị bền vững, mang […]
Những khu Dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận tại Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã để lại những di sản tư tưởng vô giá trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là những lời dạy có giá trị bền vững, mang […]
Phụ nữ huyện Diễn Châu, Nghệ An gửi gắm những thông điệp về môi trường qua hoạt động sinh kế
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã để lại những di sản tư tưởng vô giá trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là những lời dạy có giá trị bền vững, mang […]
Ngày Quốc tế Không khí sạch 2021
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã để lại những di sản tư tưởng vô giá trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó đặc biệt là những lời dạy có giá trị bền vững, mang […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI