Skip to content
da-lat

Đà Lạt sẽ nhận giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”

Nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng các nước trong khối ASEAN về tầm quan trọng của công tác BVMT bền vững, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 (AMME 14) tại Brunei Darussalam sẽ diễn ra Lễ trao giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”. TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ vinh dự đại diện Việt Nam nhận giải thưởng này.

 

     Giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN” là niềm vinh dự, tự hào cho Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung trong quá trình phấn đấu để trở thành TP duy nhất của Việt Nam đáp ứng được các tiêu chí về các chỉ số đô thị sạch: không khí, nước và đất. Đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Đà Lạt.

     Với định hướng quy hoạch chung TP.Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014, TP.Đà Lạt đang tích cực triển khai thực hiện Quyết định 704 của Thủ tướng Chính phủ gồm có 5 đồ án quy hoạch chung đô thị và 3 quy hoạch chung khu du lịch, 3 quy hoạch chung khu chức năng đặc thù… Tháng 9/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Đề án xây dựng mô hình thí điểm “Làng đô thị xanh” (Green Village) tại địa bàn thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ. Đề án có quy mô phạm vi quy hoạch trực tiếp là 180 ha (trong đó quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung có quy mô khoảng 54 ha) và phạm vi nghiên cứu quy hoạch là 40 ha. Mô hình thí điểm “Làng đô thị xanh” ở Đà Lạt là mô hình đầu tiên ở Việt Nam, với mục tiêu chung là phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

 

Nguồn: Mai Hương (tapchimoitruong.vn)

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng các nước trong khối ASEAN về tầm quan trọng của công tác BVMT bền vững, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 (AMME 14) tại Brunei Darussalam […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng các nước trong khối ASEAN về tầm quan trọng của công tác BVMT bền vững, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 (AMME 14) tại Brunei Darussalam […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng các nước trong khối ASEAN về tầm quan trọng của công tác BVMT bền vững, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 (AMME 14) tại Brunei Darussalam […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng các nước trong khối ASEAN về tầm quan trọng của công tác BVMT bền vững, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 (AMME 14) tại Brunei Darussalam […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng các nước trong khối ASEAN về tầm quan trọng của công tác BVMT bền vững, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 (AMME 14) tại Brunei Darussalam […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng các nước trong khối ASEAN về tầm quan trọng của công tác BVMT bền vững, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14 (AMME 14) tại Brunei Darussalam […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI