Skip to content
a1

Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 tại Hàn Quốc

Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
Chủ đề của Asia Pacific Environment Forum 2015 là Bảo tồn Đa dạng sinh học và Các dịch vụ hệ sinh thái.
Mục tiêu của EPLC (Eco-Peace Leadership Center) là nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu trong khuôn khổ hợp tác với Korea Foundation Green, Văn phòng UNEP khu vực khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Kangwon và Yuhan Kimberly. Từ năm 2007, EPLC đã xây dựng các chương trình hỗ trợ kĩ thuật và nâng cao năng lực (thông qua Fellowship) cho đại diện của các tổ chức CSO trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để giải quyết các vấn đề môi trường, tập trung vào biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và quản lý môi trường, hệ sinh thái cũng như quản lý tài nguyên hiệu quả, sản xuất và tiêu thụ bền vững.
Năm 2015, có 14 đại diện của CSO (chủ yếu từ các Trường Đại học, Viện nghiên cứu) thuộc các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương được lựa chọn và cấp học bổng thực hiện các tiểu dự án giai đoạn 2015-2016. 

Bài viết cùng chuyên mục

ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG BỐI CẢNH MỚI”
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và tuyên truyền các cơ quan bảo tồn
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
Tham vấn ý kiến tỉnh Nam Định về bài giảng trực tuyến và tài liệu hướng dẫn lồng ghép theo nội dung của Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
ECODE tập huấn cho thanh niên về Giải pháp dựa vào thiên nhiên NbS
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI