Skip to content
a1

Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 tại Hàn Quốc

Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
Chủ đề của Asia Pacific Environment Forum 2015 là Bảo tồn Đa dạng sinh học và Các dịch vụ hệ sinh thái.
Mục tiêu của EPLC (Eco-Peace Leadership Center) là nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu trong khuôn khổ hợp tác với Korea Foundation Green, Văn phòng UNEP khu vực khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Kangwon và Yuhan Kimberly. Từ năm 2007, EPLC đã xây dựng các chương trình hỗ trợ kĩ thuật và nâng cao năng lực (thông qua Fellowship) cho đại diện của các tổ chức CSO trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để giải quyết các vấn đề môi trường, tập trung vào biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và quản lý môi trường, hệ sinh thái cũng như quản lý tài nguyên hiệu quả, sản xuất và tiêu thụ bền vững.
Năm 2015, có 14 đại diện của CSO (chủ yếu từ các Trường Đại học, Viện nghiên cứu) thuộc các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương được lựa chọn và cấp học bổng thực hiện các tiểu dự án giai đoạn 2015-2016. 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Từ ngày 3 – 7/11/2015, cán bộ ECODE đã tham dự Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương 2015 (Asia Pacific Environment Forum) được tổ chức tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc do EPLC chủ trì.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI