Skip to content
999

Đồng hành cùng tiến trình xây dựng NAP – Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu

Một trong những khuyến nghị quan trọng của Thỏa thuận chung Paris (2015) của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) là việc sử dụng hai công cụ: Đóng góp do Quốc gia tự quyết định để thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính (NDC) và Kế hoạch thích ứng Quốc gia (NAP). NAP sẽ xác định những giải pháp thích ứng góp phần tăng cường sức chống chịu của mỗi quốc gia trước tác động của BĐKH. Cục biến đổi khí hậu, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng NAP.
Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH” (NAP-CORE3/ VM061-GEF), Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) – đơn vị triển khai dự án đã phối hợp với Chương trình nghiên cứu về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp, và An ninh lương thực (CCAFS) và Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ  dự án nhỏ tại Việt Nam (UNDP – GEF – SGP) tổ chức các chuyến thực địa và các hội thảo đầu bờ tại nhiều địa phương mà 2 đơn vị này triển khai các dự án về mô hình thích ứng.

Nhóm chuyên gia về BĐKH và Phát triển cộng đồng của Trung tâm ECODE (gồm GS.TSKH Trương Quang Học và NCS. ThS Hoàng Hà) đang hỗ trợ dự án NAP-CORE3 xây dựng Bộ tiêu chí thích ứng và rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH để chia sẻ tới Ban soạn thảo NAP, Cục Biến đổi khí hậu. Trong quá trình đánh giá, nhóm chuyên gia đã tham quan, khảo sát nhiều mô hình và tham vấn các bên liên quan, đặc biệt là các nhà khoa học, chính quyền, cộng đồng. Ngày 8 – 11/8/2018, một số mô hình thích ứng do CCAFS, GEF triển khai tại tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hoá đã được các chuyên gia lựa chọn thăm quan, đánh giá trực tiếp tại thực địa với sự tham gia của các bên liên quan tại địa phương và các nhà báo, phóng viên báo và truyền hình Nhân Dân. Nhiều câu chuyện thú vị và cảm động đã được người dân chia sẻ cởi mở, từ mô hình “Làng nông thuận thiên” (thôn thích ứng thông minh với BĐKH) của CCAFS tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho đến mô hình “Thích ứng dựa vào cộng đồng” của GEF tại huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) (trồng rừng kết hợp mương đồng mức để hạn chế lũ quét, Thu trữ nước mó đảm bảo nước sinh hoạt trong điều kiện hạn hán, Chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện sinh kế cộng đồng).

Các cuộc hội thảo và các chuyến thực địa điền dã đã trở thành diễn đàn mở để các bên trao đổi, chia sẻ những kết quả đạt được cũng như các bài học kinh nghiệm quý từ quá trình thực hiện các mô hình, thực hành thích ứng. Dự kiến, cuối năm 2018, nhóm chuyên gia ECODE sẽ hoàn thiện việc đánh giá và tiến hành tài liệu hoá các các hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn về sự tham gia, đóng góp của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng NAP của Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động:

Tác giả bài viết: ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Một trong những khuyến nghị quan trọng của Thỏa thuận chung Paris (2015) của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) là việc sử dụng hai công cụ: Đóng góp do Quốc gia tự quyết định để thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính (NDC) và […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Một trong những khuyến nghị quan trọng của Thỏa thuận chung Paris (2015) của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) là việc sử dụng hai công cụ: Đóng góp do Quốc gia tự quyết định để thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính (NDC) và […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Một trong những khuyến nghị quan trọng của Thỏa thuận chung Paris (2015) của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) là việc sử dụng hai công cụ: Đóng góp do Quốc gia tự quyết định để thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính (NDC) và […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Một trong những khuyến nghị quan trọng của Thỏa thuận chung Paris (2015) của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) là việc sử dụng hai công cụ: Đóng góp do Quốc gia tự quyết định để thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính (NDC) và […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Một trong những khuyến nghị quan trọng của Thỏa thuận chung Paris (2015) của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) là việc sử dụng hai công cụ: Đóng góp do Quốc gia tự quyết định để thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính (NDC) và […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Một trong những khuyến nghị quan trọng của Thỏa thuận chung Paris (2015) của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (BĐKH) là việc sử dụng hai công cụ: Đóng góp do Quốc gia tự quyết định để thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính (NDC) và […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI