Skip to content
2

DỰ ÁN GCF-UNDP: GIAI ĐOẠN MỚI CỦA TẬP HUẤN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Trong hai ngày 6, 7/7/2021, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Ban Quản lý dự án GCF đã tổ chức cuộc họp – tập huấn trực tuyến “Khởi động chương trình tập huấn mở rộng và tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (DVCĐ)”. Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (Dự án GCF Chống chịu biến đổi khí hậu) do Quỹ khí hậu xanh tài trợ. Mục đích giới thiệu và nhân rộng hoạt động tập huấn Quản lý rủi ro thiên tai DVCĐ, từ đó hỗ trợ triển khai Chương trình Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai DVCĐ (đến năm 2030). Hoạt động này thuộc Hợp phần III của dự án GCF: Thông tin về BĐKH và khả năng chống chịu.
Các thành phần tham dự hội thảo tập huấn gồm: Tổng cục Phòng chống thiên tai; UNDP, BQL dự án trung ương, BQL dự án 7 tỉnh dự án GCF và đại diện; Cán bộ đầu mối Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung ương và 28 tỉnh ven biển; BQL dự án các Hợp phần 1 và 2; Đại học Thủy Lợi; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Công ty tư vấn PEAPROS và Trung tâm ECODE và CRD.

Tại cuộc họp khởi động, ông Đỗ Mạnh Hùng, Quản đốc Dự án đã giới thiệu đôi nét về dự án GCF và các hoạt động  của Hợp phần 3 – Thông tin dữ liệu và rủi ro thiên tai.

Đến tháng 6/2021, dự án đã thực hiện tập huấn và quản lý, đánh giá rủi ro thiên tai DVCĐ cho 373 xã tại 7 tỉnh dự án GCF. Tiếp theo, Dự án sẽ nhân rộng tập huấn nâng cao năng lực và cập nhật dữ liệu RRTT – BĐKH cho 21 tỉnh ven biển. Đề xuất mở rộng chương trình tại 3 nhóm tỉnh: Nhóm 1: khu vực ven biển phía Bắc và Bắc Trung Bộ; Nhóm 2: Các tỉnh ven biển miền Trung; Nhóm 3: các tỉnh ven biển Nam bộ. Trong năm 2021 dự án sẽ tổ chức 3 hội thảo tập huấn – TOT cấp vùng tại Ninh Bình – Bình Thuận – Cần Thơ và 21 lớp tập huấn mẫu về quản lý RRTT – BĐKH tại 21 xã của 3 vùng.

Dự án GCF do UNDP phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai triển khai thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đóng góp trực tiếp cho các nỗ lực giảm thiểu rủi ro ở địa phương. Tóm tắt kết quả tập huấn QLRRTT-DVCĐ giai đoạn 2018 – 2020 và kế hoạch làm việc 2021, bà Thái Minh Hương – Điều phối viên Ban quản lý dự án trung ương cho biết, gia đoạn 2018 – 2020, dự án đã tổ chức được 30 lớp TOT cấp tỉnh và cấp trung ương, thu hút 44.901 cán bộ xã và người dân tham gia tập huấn về RRTT và BĐKH dựa vào cộng đồng.

Đại diện của Tổng cục Phòng chống thiên tai và đại biểu các tỉnh cũng trao đổi về Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai DVCĐ đến năm 2030”(Gọi tắt là Đề án 553).

Tiếp theo cuộc họp khởi động sẽ là các buổi tập huấn cho đại biểu, giảng viên của 28 tỉnh ven biển về Quản lý rủi ro thiên tai DVCĐ trong chiều 6/7 và ngày 7/7. Một số nội dung chính của khoá tập huấn gồm: Biến đổi khí hậu và áp dụng Gói rủi ro trong các khóa tập huấn QLRRTT-DVCĐ ở các tỉnh ven biển, Phần mềm thu thập dữ liệu Đánh giá RRTT-DVCĐ và hỗ trợ quá trình ra/lập báo cáo, Kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm từ các hoạt động tập huấn QLRRTT-DVCĐ năm 2020, Lồng ghép thông tin rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu vào Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (SEDP), Giới và lồng ghép giới trong dự án GCF,…

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) – đơn vị tư vấn về Biến đổi khí hậu tham gia dự án GCF sẽ tập huấn các nội dung về 1) Biến đổi khí hậu và áp dụng Gói rủi ro trong tập huấn QLRRTTDVCĐ, và 2) Lồng ghép thông tin rủi ro thiên tai và BĐKH vào Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Trong hai ngày 6, 7/7/2021, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Ban Quản lý dự án GCF đã tổ chức cuộc họp – tập huấn trực tuyến “Khởi động chương trình tập huấn mở rộng và tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Trong hai ngày 6, 7/7/2021, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Ban Quản lý dự án GCF đã tổ chức cuộc họp – tập huấn trực tuyến “Khởi động chương trình tập huấn mở rộng và tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Trong hai ngày 6, 7/7/2021, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Ban Quản lý dự án GCF đã tổ chức cuộc họp – tập huấn trực tuyến “Khởi động chương trình tập huấn mở rộng và tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Trong hai ngày 6, 7/7/2021, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Ban Quản lý dự án GCF đã tổ chức cuộc họp – tập huấn trực tuyến “Khởi động chương trình tập huấn mở rộng và tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Trong hai ngày 6, 7/7/2021, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Ban Quản lý dự án GCF đã tổ chức cuộc họp – tập huấn trực tuyến “Khởi động chương trình tập huấn mở rộng và tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Trong hai ngày 6, 7/7/2021, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Ban Quản lý dự án GCF đã tổ chức cuộc họp – tập huấn trực tuyến “Khởi động chương trình tập huấn mở rộng và tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI