Skip to content
13-04-2016-07-20-52

Dự án READY – Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng với BĐKH vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 11/04/ 2016 tại Hà Nội, Viện Quản lý Châu Á (AMDI) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả các nghiên cứu đầu vào thuộc khuôn khổ dự án READY do USAID tài trợ.
Dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐB sông Hồng” với mục tiêu chung là thúc đẩy các sáng kiến thích ứng đổi khí hậu (BĐKH) vùng ĐB sông Hồng hiệu quả, sáng tạo và tăng cường vai trò tiên phong của thanh niên trong công tác ra quyết định và hành động thích ứng BĐKH. Dự án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2015 – 2018 tại 3 huyện thuộc 3 tỉnh ở vùng ĐB sông Hồng: Giao Thủy (Nam Định), Tiền Hải (Thái Bình) và huyện Cát Hải (Hải Phòng).
Tham gia hội thảo có ông Bạch Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, đại diện nhà tài trợ USAID, các tổ chức thuộc mạng lưới dự án như ECODE, TT Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng Hải Phòng,… và đại diện các đối tác địa phương tại 3 tỉnh, đoàn thanh niên và các nhà chuyên môn về BĐKH.
Đại diện nhà tài trợ USAID – bà Terhi đã có bài phát biểu đánh giá cao các hoạt động, tính sáng tạo của dự án và chúc mừng những kết quả ban đầu dự án đã đạt được. Ban điều hành dự án với đại diện là bà Nguyễn Thu Huệ (MCD) và ông Ngô Công Chính (AMDI) đã có báo cáo chi tiết về tiến độ của dự án. 05 báo cáo khác cho biết về các kết quả đánh giá đầu vào như: Dự báo xu hướng BĐKH, kết quả đánh giá PVCA, khảo sát Kiến thức – Thái độ – Thực hành (KAP),…
Đại biểu tại hội thảo đã thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cho dự án trong giai đoạn triển khai tiếp theo. GS. TSKH Trương Quang Học, đại diện của Trung tâm ECODE đã phát biểu đánh giá cao các nỗ lực, kết quả ban đầu của dự án và góp ý thêm về việc xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH cấp huyện, đánh giá tác động của BĐKH theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (EbA) cũng như việc sự cần thiết hướng dẫn cho các địa phương việc lồng ghép thực hiện kế hoạch.  
Chị Hoàng Hà, (ECODE) cũng chia sẻ và đóng góp cho dự án về những phương pháp phát huy sáng kiến của thanh niên cũng như tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông BĐKH cho thanh niên và cộng đồng.
Được biết, trong khuôn khổ dự án READY sẽ có 70 sáng kiến thanh niên được lựa chọn và hỗ trợ tài chính, kĩ thuật để triển khai thực hiện tại các địa phương.
Hoàng Lan (Ecode.vn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban điều hành dự án  READY và đại diên các tổ chức thuộc mạng lưới dự án (Ảnh: ECODE)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Các đạị biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: ECODE)

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 11/04/ 2016 tại Hà Nội, Viện Quản lý Châu Á (AMDI) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả các nghiên […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 11/04/ 2016 tại Hà Nội, Viện Quản lý Châu Á (AMDI) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả các nghiên […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Ngày 11/04/ 2016 tại Hà Nội, Viện Quản lý Châu Á (AMDI) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả các nghiên […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 11/04/ 2016 tại Hà Nội, Viện Quản lý Châu Á (AMDI) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả các nghiên […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Ngày 11/04/ 2016 tại Hà Nội, Viện Quản lý Châu Á (AMDI) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả các nghiên […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Ngày 11/04/ 2016 tại Hà Nội, Viện Quản lý Châu Á (AMDI) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả các nghiên […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI