Skip to content
annotation-2021-12-23-163311

ECODE tham gia Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực

Ngày 16/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tham gia Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực được tổ chức bởi Khoa Các Khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực
Hội thảo tập trung vào ba nội dung chính là “Tác động của Biến đổi khí hậu”, “Ứng phó thông minh với Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững” và “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững”. 
Tham gia hội thảo, bà Hoàng Hà, giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã có phần trình bày về “ECODE – Nhóm nghiên cứu liên ngành từ Khoa Các khoa học liên ngành” trong nội dung “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững”. 
Bà Hoàng Hà, giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) tại hội thảo
Cụ thể, năm 2013, nhóm nghiên cứu liên ngành về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững được thành lập. Đến năm 2015, với nền tảng là nhóm nghiên cứu ấy, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) được thành lập. ECODE vận hành theo cơ chế “cây tre trăm đốt” gồm cán bộ cơ hữu, hội đồng tư vấn, mạng lưới cộng tác viên; các nhóm nghiên cứu mềm phù hợp với hoạt động. Các nguồn tài trợ của Trung tâm đến từ các tổ chức quốc tế và trong nước.
Sinh thái phát triển là hướng nghiên cứu và đào tạo của ECODE. Các hoạt động nghiên cứu và đào tạo hướng tới sự hài hòa giữa con người và tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Tính đến cuối năm 2021, ECODE đã tiến hành 18 dự án phối hợp với các Bộ, tổ chức quốc tế thuộc hoạt động R&D; 9️ bài báo Tiếng Anh, 14 bài báo Tiếng Việt được công bố; 14 cuốn sách được xuất bản; hoạt động đào tạo trải dài khắp 23 tỉnh trên khắp đất nước.
Bên cạnh phần trình bày này, hội thảo cũng đề cập đến rất nhiều nội dung đặc biệt quan trọng đối với vấn đề biến đổi khí hậu như đánh giá rủi ro về sinh kế ở các vùng liên quan đến khí hậu, đánh giá xu thế biến đổi nhiệt độ trong tương quan với một số hiện tượng thời tiết cực đoan, ứng dụng tro xỉ nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng và móng công trình chống nhiễm mặn góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững,… Cùng với thảo luận, hội thảo tập trung phân tích, đánh giá, thảo luận và đưa ra kiến nghị về các giải pháp, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 16/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tham gia Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực được tổ chức bởi Khoa Các Khoa học liên ngành - Đại học […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 16/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tham gia Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực được tổ chức bởi Khoa Các Khoa học liên ngành - Đại học […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Ngày 16/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tham gia Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực được tổ chức bởi Khoa Các Khoa học liên ngành - Đại học […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 16/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tham gia Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực được tổ chức bởi Khoa Các Khoa học liên ngành - Đại học […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Ngày 16/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tham gia Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực được tổ chức bởi Khoa Các Khoa học liên ngành - Đại học […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Ngày 16/12/2021, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tham gia Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực được tổ chức bởi Khoa Các Khoa học liên ngành - Đại học […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI