Skip to content

Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)

Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
Trong 2 ngày 28-29/10/2015 tại tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ ECODE đã tham gia hội thảo và thực địa các mô hình hỗ trợ cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu do Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực Nông thôn (Hà Tĩnh) tổ chức.
Mục đích nhằm thúc đẩy các hoạt động nhân rộng các mô hình tiêu biểu thông qua lồng ghép vào các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương.  Đại diện nhiều cơ quan, tổ chức tại trung ương và các địa phương (như Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Nội…) đã tham gia chia sẻ các mô hình thành công, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm và các ý tưởng mới.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động về biến đỏi khí hậu” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI