Skip to content

Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)

Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
Trong 2 ngày 28-29/10/2015 tại tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ ECODE đã tham gia hội thảo và thực địa các mô hình hỗ trợ cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu do Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực Nông thôn (Hà Tĩnh) tổ chức.
Mục đích nhằm thúc đẩy các hoạt động nhân rộng các mô hình tiêu biểu thông qua lồng ghép vào các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương.  Đại diện nhiều cơ quan, tổ chức tại trung ương và các địa phương (như Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Nội…) đã tham gia chia sẻ các mô hình thành công, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm và các ý tưởng mới.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động về biến đỏi khí hậu” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục

ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG BỐI CẢNH MỚI”
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
Thông cáo báo chí: Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã dành cho cán bộ quản lý và tuyên truyền tại vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên khu vực miền Nam
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và tuyên truyền các cơ quan bảo tồn
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)
Thông cáo báo chí: Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp dành cho cán bộ quản lý và tuyên truyền tại vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
Tham gia Hội thảo về Phát triển sinh kế tại Hà Tĩnh (tháng 10/2015)

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI