Skip to content
1

EMPOWER: Dự án “Nâng cao quyền của phụ nữ nhằm xây dựng cộng đồng chống chịu biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Ngày 31/7/2018, tại khách sạn Candle (287 Đội Cấn, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khởi động quốc gia cho dự án “Nâng cao quyền của phụ nữ nhằm xây dựng cộng đồng chống chịu BĐKH” (EMPOWER) được tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Điển. Đây là dự án quốc tế được triển khai bởi cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) trong vòng 5 năm ở một số quốc gia khu vực ASEAN trong đó có Việt Nam.

Tầm nhìn của dự án là sau 5 năm nữa sẽ có những đóng góp tích cực, thúc đẩy cho 1 cộng đồng có khả năng chống chịu hiệu quả với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Mục tiêu của EMPOWER là tăng cường quyền của phụ nữ và tăng cường bình đẳng giới thông qua các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phòng chống thiên tai (PCTT). Dự án sẽ có các hoạt động ở cả cấp khu vực, trung ương và địa phương với các mục tiêu và kết quả đầu ra chính gồm: i) Lồng ghép Giới vào chính sách và kế hoạch; ii) Xây dựng các công cụ cho Lồng ghép Giới; iii) Nâng cao năng lực cho các nhà hoạt động chính sách.

Tại Việt Nam, một số hoạt động chính sẽ bao gồm: Xây dựng năng lực và tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ; Xây dựng và sử dụng các số liệu phân tách Giới; Tiếp cận về năng lượng tái tạo để cải thiện sinh kế của phụ nữ; Chia sẻ, học tập kiến thức và kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực.

Hội thảo khởi động này cũng nhằm huy động sự đóng góp của các cá nhân, cơ quan thuộc các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nhà nước ở các lĩnh vực liên quan (BĐKH, GNRRTT, giới, phát triển cộng đồng, chính sách). Cán bộ ECODE đã tham dự hội thảo và có ý kiến trao đổi trong các thảo luận nhóm.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Tác giả bài viết: ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 31/7/2018, tại khách sạn Candle (287 Đội Cấn, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khởi động quốc gia cho dự án “Nâng cao quyền của phụ nữ nhằm xây dựng cộng đồng chống chịu BĐKH” (EMPOWER) được tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Điển. Đây là dự án […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 31/7/2018, tại khách sạn Candle (287 Đội Cấn, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khởi động quốc gia cho dự án “Nâng cao quyền của phụ nữ nhằm xây dựng cộng đồng chống chịu BĐKH” (EMPOWER) được tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Điển. Đây là dự án […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Ngày 31/7/2018, tại khách sạn Candle (287 Đội Cấn, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khởi động quốc gia cho dự án “Nâng cao quyền của phụ nữ nhằm xây dựng cộng đồng chống chịu BĐKH” (EMPOWER) được tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Điển. Đây là dự án […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 31/7/2018, tại khách sạn Candle (287 Đội Cấn, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khởi động quốc gia cho dự án “Nâng cao quyền của phụ nữ nhằm xây dựng cộng đồng chống chịu BĐKH” (EMPOWER) được tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Điển. Đây là dự án […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Ngày 31/7/2018, tại khách sạn Candle (287 Đội Cấn, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khởi động quốc gia cho dự án “Nâng cao quyền của phụ nữ nhằm xây dựng cộng đồng chống chịu BĐKH” (EMPOWER) được tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Điển. Đây là dự án […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Ngày 31/7/2018, tại khách sạn Candle (287 Đội Cấn, Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo khởi động quốc gia cho dự án “Nâng cao quyền của phụ nữ nhằm xây dựng cộng đồng chống chịu BĐKH” (EMPOWER) được tài trợ bởi chính phủ Thuỵ Điển. Đây là dự án […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI