Skip to content
hon-700-loai

Hơn 700 loài thu có nguy cơ tuyệt chủng do tác động của biến đổi khí hậu

Mới đây, các nhà khoa học đã công bố trên Tạp chí Nature Climate Change (Anh) rằng có hơn 700 loài thú và chim đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu (BĐKH).

 

     Cụ thể, các nhà khoa học đã sử dụng một mô hình tính toán, giúp so sánh được các đặc điểm của loài vật và ảnh hưởng từ BĐKH, đặc biệt là yếu tố nhiệt độ. Thông qua mô hình này, các chuyên gia đã xác định có 47% loài thú (trong số 873 loài) và 23,4% loài chim (trong tổng số 1272 loài) đang bị đe dọa bởi tác động từ BĐKH. Trong khi đó, theo Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), chỉ có 7% các loài thú và 4% chim chịu ảnh hưởng từ BĐKH.

     Ngoài ra, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng, các loài linh trưởng và thú có túi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do môi trường sống của chúng ở khu vực nhiệt đới. Hơn nữa, các loài linh trưởng cũng có tốc độ sinh sản không cao, khiến cho việc thích nghi với sự thay đổi môi trường trở nên khó khăn hơn.

 

Nguyễn Hằng

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Mới đây, các nhà khoa học đã công bố trên Tạp chí Nature Climate Change (Anh) rằng có hơn 700 loài thú và chim đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu (BĐKH).
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Mới đây, các nhà khoa học đã công bố trên Tạp chí Nature Climate Change (Anh) rằng có hơn 700 loài thú và chim đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu (BĐKH).
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Mới đây, các nhà khoa học đã công bố trên Tạp chí Nature Climate Change (Anh) rằng có hơn 700 loài thú và chim đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu (BĐKH).
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Mới đây, các nhà khoa học đã công bố trên Tạp chí Nature Climate Change (Anh) rằng có hơn 700 loài thú và chim đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu (BĐKH).
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Mới đây, các nhà khoa học đã công bố trên Tạp chí Nature Climate Change (Anh) rằng có hơn 700 loài thú và chim đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu (BĐKH).
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Mới đây, các nhà khoa học đã công bố trên Tạp chí Nature Climate Change (Anh) rằng có hơn 700 loài thú và chim đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu (BĐKH).

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI