Skip to content
anh-1487298988

Mô hình tòa nhà xanh trong thành phố

Các tòa nhà xanh trong thành phố được thiết kế để tiêu thụ ít năng lượng, tiết kiệm nước và cải thiện môi trường trong nhà cũng như chất lượng không khí.

Bài viết cùng chuyên mục

Năng lượng tái tạo: Cơ hội và thách thức
Các tòa nhà xanh trong thành phố được thiết kế để tiêu thụ ít năng lượng, tiết kiệm nước và cải thiện môi trường trong nhà cũng như chất lượng không khí.
Dưới lòng Hồ Tây có những gì?
Các tòa nhà xanh trong thành phố được thiết kế để tiêu thụ ít năng lượng, tiết kiệm nước và cải thiện môi trường trong nhà cũng như chất lượng không khí.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI