Skip to content
19

Năng lượng tái tạo: Cơ hội và thách thức

Việt nam được đánh giá là quốc gia giàu tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Chính phủ đã đặt ra chiến lược và tầm nhìn phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy vậy hiện nay, nguồn năng lượng sạch này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, bởi nhiều nguyên nhân

 


 
Nguồn: TTXVN

Bài viết cùng chuyên mục

Mô hình tòa nhà xanh trong thành phố
Việt nam được đánh giá là quốc gia giàu tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Chính phủ đã đặt ra chiến lược và tầm nhìn phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy vậy […]
Dưới lòng Hồ Tây có những gì?
Việt nam được đánh giá là quốc gia giàu tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Chính phủ đã đặt ra chiến lược và tầm nhìn phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy vậy […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI