Skip to content
anh2

NetStory – Câu chuyện Phụ nữ làm khoa học

Chị Hoàng Hà – Giám đốc Trung tâm ECODE là nhân vật khách mời của Talk show “Phụ nữ làm khoa học” trong chuyên mục NetStory, đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Những chia sẻ của chị có thể sẽ là sự động viên, tiếp sức cho các phụ nữ trẻ đang và sẽ dấn thân trên con đường làm nghiên cứu khoa học. 

http://us.tvnet.gov.vn/video/53766/netviet-stories-phu-nu-lam-khoa-hoc/xa-hoi

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Chị Hoàng Hà - Giám đốc Trung tâm ECODE là nhân vật khách mời của Talk show "Phụ nữ làm khoa học" trong chuyên mục NetStory, đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Chị Hoàng Hà - Giám đốc Trung tâm ECODE là nhân vật khách mời của Talk show "Phụ nữ làm khoa học" trong chuyên mục NetStory, đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Chị Hoàng Hà - Giám đốc Trung tâm ECODE là nhân vật khách mời của Talk show "Phụ nữ làm khoa học" trong chuyên mục NetStory, đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Chị Hoàng Hà - Giám đốc Trung tâm ECODE là nhân vật khách mời của Talk show "Phụ nữ làm khoa học" trong chuyên mục NetStory, đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Chị Hoàng Hà - Giám đốc Trung tâm ECODE là nhân vật khách mời của Talk show "Phụ nữ làm khoa học" trong chuyên mục NetStory, đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Chị Hoàng Hà - Giám đốc Trung tâm ECODE là nhân vật khách mời của Talk show "Phụ nữ làm khoa học" trong chuyên mục NetStory, đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI