Skip to content
1 (3)

Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học 2021: “Chúng ta là một phần của giải pháp”

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng Sinh học Thế giới) được khởi xướng bởi Liên Hợp quốc năm 1993 nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học (ĐDSH). Hiện nay, ngày này được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 hàng năm.

Tiếp nối chủ đề xuyên suốt năm 2020: “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”, năm 2021, Ban Thư ký Công ước Đa dạng sinh học đã lựa chọn chủ đề “We’re part of the solution” (tạm dịch: Chúng ta là một phần của giải pháp).

Nguồn ảnh: Convention on Biological Diversity, 2021.

Thông điệp kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên (Natural based Solutions/ NbA) để chúng ta có thể giải quyết tốt các vấn đề môi trường về khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, nước uống, sinh kế bền vững, đa dạng sinh học… Đây tiếp tục là một lời nhắc nhở rằng đa dạng sinh học là câu trả lời cho một số thách thức phát triển bền vững.

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 sẽ được tổ chức thông qua một chiến dịch trực tuyến.

Nguồn tin: Convention on Biological Diversity, 2021

Bài viết cùng chuyên mục

Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng Sinh học Thế giới) được khởi xướng bởi Liên Hợp quốc năm 1993 nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học (ĐDSH). Hiện nay, ngày này được tổ chức […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng Sinh học Thế giới) được khởi xướng bởi Liên Hợp quốc năm 1993 nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học (ĐDSH). Hiện nay, ngày này được tổ chức […]
Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng Sinh học Thế giới) được khởi xướng bởi Liên Hợp quốc năm 1993 nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học (ĐDSH). Hiện nay, ngày này được tổ chức […]
Nghệ An: Khảo sát nghiên cứu về công tác quản lý và các mô hình sản xuất bền vững tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng Sinh học Thế giới) được khởi xướng bởi Liên Hợp quốc năm 1993 nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học (ĐDSH). Hiện nay, ngày này được tổ chức […]
Bảo tồn động vật hoang dã: nhiệm vụ cấp thiết trong thời đại mới
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng Sinh học Thế giới) được khởi xướng bởi Liên Hợp quốc năm 1993 nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học (ĐDSH). Hiện nay, ngày này được tổ chức […]
Những khu Dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận tại Việt Nam
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng Sinh học Thế giới) được khởi xướng bởi Liên Hợp quốc năm 1993 nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học (ĐDSH). Hiện nay, ngày này được tổ chức […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI