Skip to content
dsc_0074-1

Nghiên cứu tiền khả thi và Đánh giá tác động xã hội và môi trường của Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.

Trong những tháng 5 năm 2018, nhóm nghiên cứu của ECODE tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Nghiên cứu tiền khả thi và Đánh giá tác động xã hội và môi trường của Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2 tại các địa bàn dự án là tỉnh Hà Nam và tỉnh Đồng Nai. 
Dự án được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Bộ Y tế. 
Tháng 4 năm 2018, nhóm ECODE đã tham gia cùng đoàn chuyên gia của ADB và trường Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh khảo sát khu vực dự kiến sẽ xây dựng cơ sở II của Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Nai. 
Một số hình ảnh nghiên cứu ngoài thực địa

họp-voi-adb

Buổi họp giữa chuyên gia của ECODE và ADB tại Đồng Nai

lam-viec-voi-dan

Làm việc với đại diện ấp Rạch Chiếc, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

thuc-dia

Chuyên gia ADB và ECODE tại khu vực dự án xây dựng Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 2 tại ấp Rạch Chiếc

thuc-dia-2

thuc-dia-ha-nam

Khu vực dự án Đại học Y Hà Nội cơ sở 2 tại xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

canh-dong

can-bo-ecode

Cán bộ ECODE cùng cán bộ địa chính đang xác định ranh giới khu vực dự án

lam-viec

Buổi làm việc với cán bộ địa chính xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 

Tác giả bài viết: ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG BỐI CẢNH MỚI”
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.
Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.
Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và tuyên truyền các cơ quan bảo tồn
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.
Tham vấn ý kiến tỉnh Nam Định về bài giảng trực tuyến và tài liệu hướng dẫn lồng ghép theo nội dung của Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.
ECODE tập huấn cho thanh niên về Giải pháp dựa vào thiên nhiên NbS
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI