Skip to content
dsc_0074-1

Nghiên cứu tiền khả thi và Đánh giá tác động xã hội và môi trường của Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.

Trong những tháng 5 năm 2018, nhóm nghiên cứu của ECODE tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Nghiên cứu tiền khả thi và Đánh giá tác động xã hội và môi trường của Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2 tại các địa bàn dự án là tỉnh Hà Nam và tỉnh Đồng Nai. 
Dự án được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Bộ Y tế. 
Tháng 4 năm 2018, nhóm ECODE đã tham gia cùng đoàn chuyên gia của ADB và trường Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh khảo sát khu vực dự kiến sẽ xây dựng cơ sở II của Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Nai. 
Một số hình ảnh nghiên cứu ngoài thực địa

họp-voi-adb

Buổi họp giữa chuyên gia của ECODE và ADB tại Đồng Nai

lam-viec-voi-dan

Làm việc với đại diện ấp Rạch Chiếc, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

thuc-dia

Chuyên gia ADB và ECODE tại khu vực dự án xây dựng Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 2 tại ấp Rạch Chiếc

thuc-dia-2

thuc-dia-ha-nam

Khu vực dự án Đại học Y Hà Nội cơ sở 2 tại xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

canh-dong

can-bo-ecode

Cán bộ ECODE cùng cán bộ địa chính đang xác định ranh giới khu vực dự án

lam-viec

Buổi làm việc với cán bộ địa chính xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 

Tác giả bài viết: ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Trong khuôn khổ dự án "Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2, nhóm chuyên gia ECODE đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực địa nhằm đánh giá tác động xã hội và môi trường tại khu vực dự án.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI