Skip to content
ecode_1

Phát triển cách tiếp cận hệ Sinh thái – Xã hội và nghiên cứu điển hình tại đồng bằng sông Hồng (Trương Quang Học & Hoàng Thị Ngọc Hà)

Nhóm tác giả – các chuyên gia của Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE vừa có thêm một công bố mới được đăng trên Tạp chí khoa học của Đại học quốc gia. Bài báo có tiêu đề “Phát triển cách tiếp cận hệ Sinh thái – Xã hội và nghiên cứu điển hình tại đồng bằng sông Hồng” (Developing Social-Ecological System Approach and a Case Study in Red River Delta).
Sau 3 thập kỷ phát triển theo hướng bền vững, sự phát triển của Việt Nam vẫn chưa bền vững, nhất là về mặt xã hội và sinh thái, nền kinh tế vẫn là kinh tế nâu: chất lượng sản phẩm thấp, tiêu tốn nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, gia tăng phát thải khí nhà kính – gây biến đổi khí hậu (BĐKH), và những vấn đề xã hội khác.

Trong khoảng 20 năm gần đây, lý thuyết Sinh thái – Xã hội rất phát triển trên phạm vi toàn cầu và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực để phát triển bền vững. Hiện nay, Việt Nam đang có nhiều đổi mới theo hướng phát triển nhanh và bền vững, thuận thiên, quy hoạch phát triển dựa trên chức năng sinh thái tổng hợp v.v.

Theo hướng này, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tiến hành một nghiên cứu điển hình dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái – xã hội tại 3 huyện ven biển (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, và huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), đặc trưng cho đồng bằng sông Hồng – một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam bởi BĐKH, và đã thu được những kết quả có ý nghĩa về:
i) Phân vùng chức năng sinh thái – xã hội;
ii) Đánh giá tác động của BĐKH và nguồn lực phát triển/khả năng chống chịu thiên tai – khí hậu của các tiểu vùng;
và iii) Đề xuất các giải pháp, mô hình sinh kế thích ứng khí hậu dựa trên hệ sinh thái.

Kết quả nghiên cứu đã khẳng định vai trò của các trụ cột sinh thái, xã hội và cách tiếp cận hệ thống, liên ngành, liên vùng và dựa trên hệ sinh thái là rất quan trọng trong nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc nội dung chính của bài báo, chi tiết đón đọc tại đây: https://js.vnu.edu.vn/PaM/article/view/4301

Bài viết cùng chuyên mục

ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG
Nhóm tác giả - các chuyên gia của Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE vừa có thêm một công bố mới được đăng trên Tạp chí khoa học của Đại học quốc gia. Bài báo có tiêu đề “Phát triển cách tiếp cận hệ Sinh thái - Xã hội và […]
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG BỐI CẢNH MỚI”
Nhóm tác giả - các chuyên gia của Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE vừa có thêm một công bố mới được đăng trên Tạp chí khoa học của Đại học quốc gia. Bài báo có tiêu đề “Phát triển cách tiếp cận hệ Sinh thái - Xã hội và […]
Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
Nhóm tác giả - các chuyên gia của Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE vừa có thêm một công bố mới được đăng trên Tạp chí khoa học của Đại học quốc gia. Bài báo có tiêu đề “Phát triển cách tiếp cận hệ Sinh thái - Xã hội và […]
Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và tuyên truyền các cơ quan bảo tồn
Nhóm tác giả - các chuyên gia của Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE vừa có thêm một công bố mới được đăng trên Tạp chí khoa học của Đại học quốc gia. Bài báo có tiêu đề “Phát triển cách tiếp cận hệ Sinh thái - Xã hội và […]
Tham vấn ý kiến tỉnh Nam Định về bài giảng trực tuyến và tài liệu hướng dẫn lồng ghép theo nội dung của Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT
Nhóm tác giả - các chuyên gia của Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE vừa có thêm một công bố mới được đăng trên Tạp chí khoa học của Đại học quốc gia. Bài báo có tiêu đề “Phát triển cách tiếp cận hệ Sinh thái - Xã hội và […]
ECODE tập huấn cho thanh niên về Giải pháp dựa vào thiên nhiên NbS
Nhóm tác giả - các chuyên gia của Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE vừa có thêm một công bố mới được đăng trên Tạp chí khoa học của Đại học quốc gia. Bài báo có tiêu đề “Phát triển cách tiếp cận hệ Sinh thái - Xã hội và […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI