Skip to content

Nhiệm vụ: “Hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, phổ biến các hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng BĐKH”

Các cộng đồng nghèo sống ở các vùng ven biển của Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng tiêu cực do lụt bão gây ra. Hàng năm có khoảng 60.000 căn nhà bị phá huỷ hay hư hại do lụt bão tại các tỉnh ven biển. Tình trạng này ngày càng nặng nề hơn theo các kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam. Hậu quả về kinh tế vì thế làm cho các gia đình dễ bị tổn thương càng trở nên khó thoát khỏi vòng đói nghèo hơn. 

 

Thông tin chung

Trong khuôn khổ dự án: “Tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam”, nhiệm vụ: “Hổ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, phổ biến các hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng BĐKH” được thực hiện bởi Trung tâm ECODE từ năm 2020 – 2023. Hướng đến việc lồng ghép các thông tin rủi ro thiên tai và thích ứng với Biến đổi khí hậu (DRR-CCA) vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (SEDPs), trung tâm ECODE đã phối hợp với các bên liên quan (UNDP, Bộ KH&ĐT, UBND, …) thực hiện các hoạt động tham vấn, thí điểm với địa phương nhằm hỗ trợ Bộ KH&ĐT hoàn thiện thông tư 10….. Bên cạnh đó, các chuyên giả của ECODE tham gia xây dựng tài liệu hướng dẫn thông tư, tổ chức tập huấn cho giảng viên trung ương, cập nhập gói thông tin rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu cho 7 tỉnh ven biển dự án GCF-UNDP và 21 tỉnh mở rộng.

Mục tiêu:

Phổ biến kiến thức rộng rãi về lồng ghép rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội qua đó thúc đẩy học tập về rủi ro khí hậu để giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển chủ động ứng phó có hiệu quả với BĐKH.

Đơn vị tài trợ:

 • Chương trình phát triển Liên hợp quốc
 • Tổng Cục, phòng chống thiên tai
 • Quỹ Khí hậu xanh

Phạm vi thực hiện:

 • Nam Định
 • Thanh Hóa
 • Quảng Bình
 • Thừa Thiên Huế
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Cà Mau

Thời gian thực hiện:

2021 – 2022

Giá trị:

2.05 tỷ đồng 

Các hoạt động chính:

 • Thực hiện các khảo sát thực tế, các tham vấn kỹ thuật và tổ chức hội thảo tham vấn tại địa phương
 • Thí điểm xây dựng các Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội 
 • Xây dựng và phát hành tài liệu hướng dẫn về lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

MỐC DỰ ÁN

tham vấn ý kiến tỉnh nam định về bài giảng trực tuyến và tài liệu hướng dẫn lồng ghép theo nội dung của thông tư số 10/2021/tt – bkhdt 🔗

14/6/2022

Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT là một trong những văn bản pháp lý quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, định hướng phát triển bền vững tại địa phương.

08/04/2022

Vào ngày 07/04/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) với sự hỗ trợ của Chương trình Phát Triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và Trung tâm Phát triển Cộng đồng sinh thái (ECODE) đã tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT…

TẬP HUẤN “ÁP DỤNG GÓI THÔNG TIN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG LỒNG GHÉP GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI, THÍCH ỨNG BĐKH VÀO QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG 🔗

22/11/2021

Ngày 19 và 20/11/2021, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) tổ chức khóa tập huấn “Áp dụng gói thông tin rủi ro trong hoạt …

THANH HÓA ĐẨY MẠNH LỒNG GHÉP ỨNG PHÓ BĐKH VÀO LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 2021 -2025 🔗

31/3/2021

Với mục tiêu nhằm giúp các tỉnh lồng ghép rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, mới đây Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) ….

Quảng Bình: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu bằng lập kế hoạch phát triển có lồng ghép thông tin rủi ro 🔗

28/1/2021

Ngày 22/01/2021, tại thành phố Đồng Hới, Trung tâm ECODE trong khuôn khổ dự án GCF-UNDP đã tổ chức hội thảo tập huấn về lồng ghép thông tin rủi ro khí hậu vào lập các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và kinh tế – xã hội các cấp của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025…

Kết thúc

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI