Skip to content

Nhiệm vụ "Hỗ trợ Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học hoàn thiện hướng dẫn quản lý nhà nước về quản lý các Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam"

Sự phát triển của các khu DTSQTG gần đây đã cho thấy chúng không chỉ nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và văn hóa bản địa, mà còn là nơi con người chung sống hài hòa với thiên nhiên. Hơn nữa, đó cũng là nơi để sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên hướng tới sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thích ứng với dịch bệnh.

Thông tin chung

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) tham gia nghiên cứu và xây dựng đề tài cấp nhà nước về hướng dẫn quản lý Khu dự trữ sinh quyền thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam. Trong khuôn khổ đề tài, trung tâm thực hiện những đánh giá thực tiễn, chính sách và hiệu quá quản lý các Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam khi khí hậu toàn cầu đang biến đổi. Qua đó xây dựng Khung hướng dẫn pháp lý quản lý và thiết kế mô hình quản lý cụ thể tại địa phương. Đồng thời, trung tâm cũng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực trong quản lý và phát triển sinh kế bền vững theo hướng tăng trưởng xanh tại các khu dự trữ sinh quyển.

Mục tiêu:

Tăng hiệu quả quản lý các Khu dữ trự sinh quyển nhắm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Đơn vị tài trợ:

  • Bộ Khoa học – Công nghệ 

Phạm vi thực hiện:

  • Hà Nội 
  • 4 Khu dự trữ sinh quyển thế giới: Tây Nghệ An, Cù Lao Chàm, Lang Biang và Đồng Nai

Thời gian thực hiện:

2021 -2023 

Giá trị:

5.7 tỷ đồng 

Các hoạt động chính:

  • Xây dựng Khung hướng dẫn pháp lý quản lý 
  • Thiết kế mô hình quản lý cụ thể 
  • Thiết kế mô hình sinh kế bền vững 

TIme line

Bắt đầu

01/02/2022

”Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng”

10/02/2022

Từ 12:00 đến 16:00, 05/05/2018, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh đã tổ chức thành công buổi triển lãm kết hợp gameshow tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện…

15/02/2022

Khóa tâp huấn về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho hơn 35 học viên là cán bộ quản lý, các đoàn thể địa phương, hoạt động môi trường các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 24/1/2018-26/1/2018.Đây là khóa tập huấn chuyên sâu về năng lượng bền vững và các giải pháp thúc đẩy ứng dụng quy mô cộng đồng về năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (Green ID) phối hợp Liên minh châu Âu tổ chức.

25/02/2022

Từ ngày 09/09 -14/09/2018, tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Tổ chức Khóa đào tạo giảng viên nguồn nâng cao về Năng lượng tái tạo và Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả nhằm chọn lựa 5-10 học viên…

Chương trình Ra mắt câu lạc bộ Sao xanh tại trường Đoàn Thị Điểm

28/02/2022

Trong hai ngày 18/5/2018 và 21/5/2018, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh tổ chức “Chương trình Ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Sao Xanh” tại trường THCS, THPT Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nằ…

Kết thúc

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI