Skip to content

Nhiệm vụ "Nghiên cứu và xây dựng bộ dữ liệu về Thông tin rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu các tỉnh ven biển Việt Nam"

 

Theo chỉ số tổn thương do BĐKH, Việt Nam là một trong 30 “nước rủi ro nghiêm trọng” trên thế giới. Những người dân nghèo có mức độ rủi ro đặc biệt cao do sinh kế của họ phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thuỷ sản.

Thông tin chung

 

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam” , Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái đảm nhiệm nhiệm vụ Xây dựng Gói Thông tin rủi ro nhằm tăng cường lồng ghép khí hậu vào quá trình lập kế hoạch tại các tỉnh ven biển Việt Nam. Thông qua nghiên cứu và phân tích các báo cáo đánh giá tính DBTT, rủi ro thiên tai, khí hậu (CVA), ECODE đánh giá CVA bổ sung và xây dựng các Gói thông tin rủi ro khí hậu (Risk Packs) cho các địa phương. Đồng thời, trung tâm cũng tổ chức các khóa tập huấn cho các giảng viên trung ương về phương pháp đánh giá CVA.

 

Mục tiêu:

Xây dựng Gói Thông tin rủi ro trong khuôn khổ Dự án GCF – UNDP nhằm tăng cường lồng ghép khí hậu vào quá trình lập kế hoạch địa phương.

Đơn vị tài trợ:

 • Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
 • Tổng Cục Phòng, chống thiên tai 
 • Quỹ Khí hậu xanh 

Phạm vi thực hiện:

 • Nam Định 
 • Thanh Hóa 
 • Quảng Bình 
 • Thừa Thiên Huế 
 • Quảng Nam 
 • Quảng Ngãi 
 • Cà Mau 

Thời gian thực hiện:

12/2019 – 08/2021 

Giá trị:

1,1 tỷ đồng 

Các hoạt động chính:

 • Số hóa hệ thống bản đồ rủi ro thiên tai cho địa phương 
 • Khảo sát, đánh giá thực tế và tham vấn về thực trạng thực hiện lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu (DRR – CCA) vào các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (SEDPs)

TIme line

Bắt đầu

Tên sự kiện

Ngày 

Nội dung sự kiện? 

tên sư kiện?

Ngày? 

Nội dung sự kiện? 

Tên Sự kiện? 

Ngày? 

Nội dung sự kiện? 

07/07/2022

Là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam hàng năm phải gánh chịu những thiệt hại to lớn. Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ….

DỰ ÁN GCF-UNDP: GIAI ĐOẠN MỚI CỦA TẬP HUẤN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 🔗

06/07/2021

Trong hai ngày 6, 7/7/2021, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Ban Quản lý dự án GCF đã tổ chức cuộc họp – tập huấn trực tuyến “Khởi động chương trình tập huấn mở rộng và tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (DVCĐ)”.

Kết thúc

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI