Skip to content
agr

Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam

Ngày 22/8/2017, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam” nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương thực ở các nước đang phát triển.

 

     Mục tiêu của Dự án là tạo ra một nền tảng để thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ hoặc phương pháp sáng tạo nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa gạo. Ngoài tiềm năng giảm thiểu biến đổi khí hậu, các sáng kiến được áp dụng sẽ góp phần tăng năng suất và thu nhập cho các hộ nông dân ở Việt Nam.

     Cách thức thực hiện Dự án hoàn toàn mới, đó là, không hỗ trợ kinh phí trước cho tổ chức, cá nhân mà tiến hành lựa chọn, thẩm định các giải pháp, đề tài sáng tạo xuất sắc, đáp ứng tiêu chí giảm thiểu biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế cho người dân trồng lúa. Tổng giá trị giải thưởng được Ban điều hành dự án công bố là khoảng 3 triệu USD.

     Sau thời gian thẩm định, Ban điều hành dự án đã chọn được 11 đơn vị trên địa bàn cả nước hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia mô hình trình diễn công nghệ tại 11 xã, thuộc 5 huyện và TP.Thái Bình; đồng thời, xây dựng 11 mô hình đối chứng để đánh giá tính hiệu quả của từng công nghệ. Tỉnh Thái Bình là địa phương duy nhất ở Việt Nam được Ban điều hành dự án lựa chọn để triển khai dự án trong 5 năm (2016-2021).

     Được biết, Dự án AgResults tại Việt Nam do SNV quản lý, được thành lập tại Hà Lan năm 1965. SNV đã hoạt động lâu dài tại nhiều nước kém phát triển nhất ở châu Á, châu Phi và Mỹ la tinh, trang bị cho cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể những công cụ, kiến thức và các mối liên kết nhằm nâng cao thu nhập, tiếp cận dịch vụ cơ bản hỗ trợ người trồng lúa trong nỗ lực thoát nghèo.

 

Nam Hưng

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 22/8/2017, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam” nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Ngày 22/8/2017, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam” nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Ngày 22/8/2017, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam” nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 22/8/2017, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam” nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Ngày 22/8/2017, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam” nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 22/8/2017, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam” nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI