Skip to content
bao-ve-moi-truong-1

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại Hà Nội đến năm 2020

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

bao-ve-moi-truong

Những mục tiêu lớn

Theo Nghị quyết này, thành phố đặt mục tiêu, đối với chất thải rắn: Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn đạt từ 95 đến 100%. Phấn đấu giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải còn 30%, tăng tỷ lệ rác thải được tái chế theo công nghệ tiên tiến hiện đại. Phấn đấu thu gom 100%; xử lý 80% chất thải rắn công nghiệp, trong đó, 100% chất thải công nghiệp nguy hại và chất thải y tế phải được thu gom, xử lý; 100% phế thải xây dựng được thu gom tập kết đúng nơi quy định.

Đối với môi trường nước: Xử lý ô nhiễm nước sông Tô Lịch, đảm bảo dòng chảy vào mùa khô. Hoàn thành đúng tiến độ Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy; tập trung xây dựng, triển khai các phương án tạo cảnh quan, xử lý môi trường nước, từng bước làm “sống lại” sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy.

Cùng với đó, phấn đấu hoàn thành việc tách nước thải đưa về hệ thống xử lý tập trung trước khi đổ vào hồ, xử lý thành công tất cả các hồ nội thành và các hồ gắn với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh bị ô nhiễm nghiêm trọng; 100% người dân ở nông thôn được dùng nước sạch; 100% số hộ có các công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; 100% các khu, cụm công nghiệp hiện đang hoạt động hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường; 100% các bệnh viện và trung tâm y tế do thành phố quản lý có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường; kiến nghị Bộ Y tế và các bộ chủ quản đầu tư, xử lý nước thải đạt khoảng 90% số bệnh viện tuyến trung ương; 100% các bệnh viện tư nhân có hệ thống xử lý nước thải.

Đối với môi trường làng nghề: Quy hoạch để đưa các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm lớn tại các làng nghề ra khu sản xuất tập trung. Phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường đối với số hộ có nghề có nguồn xả thải.

Đối với môi trường không khí: 100% các công trường xây dựng phải được che chắn và áp dụng các biện pháp giảm bụi. 100% cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản có các giải pháp bảo vệ môi trường đảm bảo quy định hiện hành. 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh khí thải phải trang bị và hoạt động thường xuyên thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. Áp dụng các công nghệ hiện đại để giảm thiểu khí thải từ các phương tiện cơ giới, xe tải, xe buýt.

3 nhiệm vụ, 4 giải pháp

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp chủ yếu.

3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Bảo vệ môi trường nước mặt và sử dụng bền vững tài nguyên nước; quản lý tốt các nguồn xả thải; cải tạo sông, hồ bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt kết hợp với xây dựng hồ điều hòa mới và bảo vệ kiến trúc, cảnh quan, môi trường của Thủ đô. Quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại. Giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn, đặc biệt ở các khu vực nội thành.

4 giải pháp chủ yếu được đặt ra là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân Thủ đô về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường. Tập trung các nguồn lực và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác trong đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường.

Nguồn: Thắng Nam (moitruong.net.vn)

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI