Skip to content
image015

Thích ứng với biến đổi khí hậu: chia sẻ từ các mô hình thành công các tổ chức xã hội hỗ trợ

Ngày 21/11/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu do các tổ chức xã hội hỗ trợ” do Trung tâm SRD tổ chức trong khuôn khổ dự án NAP-CORE3 (Chương trình tài trợ nhỏ (SGP) – Quỹ Môi trường toàn cầu (GFF) tại Việt Nam tài trợ).
Tham dự hội thảo gồm đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và hơn 60 đại biểu của gần 30 tổ chức, đơn vị (các tổ chức xã hội, phi chính phủ/ CSO, NGO, các trường đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp xã hội đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Nhóm chuyên gia của ECODE – với vai trò là các chuyên gia – tư vấn kỹ thuật chính của dự án, đã có các báo cáo trình bày về kết quả rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH bằng bộ tiêu chí đánh giá thích ứng đã được xây dựng năm 2018; đồng thời cập nhật, chia sẻ tình hình nghiên cứu, đánh giá về các nỗ lực thích ứng với BĐKH ở Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực. Một số thông tin khoa học cập nhật từ Báo cáo đặc biệt về sự nóng lên toàn cầu 1,5oC do các nhà khoa học của IPCC (đã trình bày tại Diễn đàn Hà Nội) cũng đã được ECODE chia sẻ tại hội thảo.
Đại diện của Cục ứng phó với BĐKH – Bộ TN&MT đã chia sẻ về tiến trình và kết quả xây dựng Kế hoạch Thích ứng quốc gia của Việt Na cho đến nay. Tiếp đó, đã có 9 bài trình bày, 6 điển hình thành công, kết quả nghiên cứu… được trình bày, chia sẻ kinh nghiệm và đã thu hút rất nhiều các ý kiến, câu hỏi thảo luận sôi nổi, hữu ích. Sự tham gia tích cực của lĩnh vực tư nhân, các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp xã hội) vào các nỗ lực thích ứng với BĐKH ở quy mô địa phương và quốc gia cũng là nội dung được nhiều bên quan tâm. Một số bài học hay, thành công được rút ra từ các báo cáo điển hình như: Mô hình Sản xuất nông nghiệp khép kín không rác thải (SRD);  Mô hình dịch vụ thông tin khí hậu cho Phụ nữ và Nông dân người dân tộc thiểu số ở Đông Nam Á (CARE), Nông nghiệp hữu cơ áp dụng công nghệ sáng tạo (Công ty BIOPHAP), Trường học an toàn, thích ứng với BĐKH và thiên tai (Live&Learn), kết quả nghiên cứu từ sự tham gia của các bên liên quan trong xây dựng chính sách thích ứng với BĐKH (Trường Đại học Thủ Dầu Một),…
Từ những câu chuyện, kinh nghiệm, bài học được báo cáo, chia sẻ của các cơ quan tham dự, các đại biểu đã thảo luận rất tích vực và đưa ra nhiều ý kiến quan trọng về việc làm thế nào để tăng cường sự tham gia và hợp tác giữa các tổ chức xã hội, phi chính phủ, doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam với cơ quan nhà nước ở cấp trung ương và địa phương, đâu là những khó khăn, thách thức, cơ hội và các giải pháp phù hợp cho các bên. Cuối buổi hội thảo, nhóm Chuyên gia và Dự án đã thực hiện 1 đánh giá nhanh nhằm thu thập ý kiến, khuyến nghị của đại biểu các tỉnh về: i) Giải pháp để thúc đẩy công tác quản lý và thực hiện các hoạt động hỗ trợ ứng phó với BĐKH ở địa phương; và 2) Sự sẵn sàng và khả năng của các tổ chức để tham gia vào thực hiện Kế hoạch Quốc gia về thích ứng với BĐKH của Việt Nam sau khi được phê duyệt. 
(ECODE, ngày 22/11/2018).
Dưới đây là một số hình ảnh về hội thảo:

Tác giả bài viết: ECODE

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 21/11/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu do các tổ chức xã hội hỗ trợ” do Trung tâm SRD tổ chức trong khuôn khổ dự […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 21/11/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu do các tổ chức xã hội hỗ trợ” do Trung tâm SRD tổ chức trong khuôn khổ dự […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Ngày 21/11/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu do các tổ chức xã hội hỗ trợ” do Trung tâm SRD tổ chức trong khuôn khổ dự […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 21/11/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu do các tổ chức xã hội hỗ trợ” do Trung tâm SRD tổ chức trong khuôn khổ dự […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Ngày 21/11/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu do các tổ chức xã hội hỗ trợ” do Trung tâm SRD tổ chức trong khuôn khổ dự […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Ngày 21/11/2018, tại nhà khách Quốc hội, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu do các tổ chức xã hội hỗ trợ” do Trung tâm SRD tổ chức trong khuôn khổ dự […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI