Skip to content
8-24-2016-9-39-34-pm

THƯ MỜI Tham dự Hội thảo “Nghiên cứu học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Lan”

SEMINAR: “Researching transformative learning in the time of climate change” ECODE tổ chức buổi seminar – Sinh hoạt chuyên đề về “Nghiên cứu học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Lan”. Thời gian: 14.00 – 17.00 ngày 26/8/2016 Địa điểm: Hội trường P.403, nhà G7, Khoa Sau đại học, Đại học QG Hà Nội. Chủ đề là nội dung chuyên môn trong dự án nghiên cứu quốc tế “Transformative learning in the time of climate change” được thực hiện tại 9quốc gia đại diện cho các châu lục. Tại Việt Nam, ECODE vinh dự được cùng 2 Trung tâm CEREPROD và CERE của Đại học Sư phạm Hà Nội thực hiện nghiên cứu này. Trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu quan tâm tại hội thảo! ECODE
THƯ MỜI
Tham dự Hội thảo “Nghiên cứu học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Lan”

Kính gửi: ……..……..……..……..……..……..……..……..……..

Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu quốc tế “Học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu” do Hội đồng Khoa học Xã hội quốc tế (ISSC) tài trợ và tại Việt Nam được thực hiện bởi TT Nghiên cứu và Hỗ trợ Giáo dục vì sự Phát triển bền vững (CEREPROD) phối hợp với TT Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường (CERE) và TT Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE), chúng tôi tổ chức hội thảo “Nghiên cứu học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Lan” (Researching transformative learning in the time of climate change: Case study in Niederland).

Thay mặt Ban quản lý dự án, Trung tâm ECODE trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự và cùng trao đổi ý kiến trong buổi hội thảo theo thông tin chi tiết dưới đây:
– Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 8 năm 2016 – Địa điểm: Tại Hội trường P.403, nhà G7, Khoa Sau đại học, Đại học QG Hà Nội.
– Thành phần tham dự: Chuyên gia Hà Lan, các chuyên gia trong nước thuộc Đại học QG Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội, đại diện các Trung tâm CEREPROD, CERE, ECODE và Khoa Sau đại học – Đại học QG Hà Nội.
– Nội dung chương trình:

Phần 1: Thuyết trình của GS.TS Arjen Wals, chuyên gia của Trường ĐHTH Wageningen về học tập chuyển hoá vì sự bền vững xã hội và sinh thái, Chủ tich tiểu ban của UNESCO Paris về Học tập chuyển hoá vì sự bền vững của xã hội; và Trao đổi giữa đại biểu và GS.TS Arjen Wals.
Phần 2: GS.TS Arjen Wals và Nhóm nghiên cứu Việt Nam trong Dự án của ISSC tại Việt Nam. Quý đại biểu vui lòng xác nhận sự tham gia vào hòm thư ecode.vietnam@gmail.com hoặc số ĐT: 0982 355 278 trước 16h00 ngày 25/8/2016.

Thay mặt Ban quản lý dự án/ các đơn vị tổ chức hội thảo,
Trung tâm ECODE trân trọng kính mời./. TT PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI (ECODE)
GIÁM ĐỐC
Hoàng Thị Ngọc Hà

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
SEMINAR: "Researching transformative learning in the time of climate change" ECODE tổ chức buổi seminar - Sinh hoạt chuyên đề về “Nghiên cứu học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Lan”. Thời gian: 14.00 - 17.00 ngày 26/8/2016 Địa điểm: […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
SEMINAR: "Researching transformative learning in the time of climate change" ECODE tổ chức buổi seminar - Sinh hoạt chuyên đề về “Nghiên cứu học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Lan”. Thời gian: 14.00 - 17.00 ngày 26/8/2016 Địa điểm: […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
SEMINAR: "Researching transformative learning in the time of climate change" ECODE tổ chức buổi seminar - Sinh hoạt chuyên đề về “Nghiên cứu học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Lan”. Thời gian: 14.00 - 17.00 ngày 26/8/2016 Địa điểm: […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
SEMINAR: "Researching transformative learning in the time of climate change" ECODE tổ chức buổi seminar - Sinh hoạt chuyên đề về “Nghiên cứu học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Lan”. Thời gian: 14.00 - 17.00 ngày 26/8/2016 Địa điểm: […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
SEMINAR: "Researching transformative learning in the time of climate change" ECODE tổ chức buổi seminar - Sinh hoạt chuyên đề về “Nghiên cứu học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Lan”. Thời gian: 14.00 - 17.00 ngày 26/8/2016 Địa điểm: […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
SEMINAR: "Researching transformative learning in the time of climate change" ECODE tổ chức buổi seminar - Sinh hoạt chuyên đề về “Nghiên cứu học tập chuyển hoá trong thời đại biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Lan”. Thời gian: 14.00 - 17.00 ngày 26/8/2016 Địa điểm: […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI