Skip to content
1_2

Tích hợp nội dung phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu vào lập kế hoạch và hỗ trợ quá trình ra quyết định tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động đến mọi ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2020 tiếp tục là một năm đánh dấu những kỷ lục mới về thiệt hại, tổn thất do thiên tai gây ra đối với khu vực miền Trung trong đó Thừa Thiên Huế chịu nhiều hậu quả năng nề. Các hoạt động của Dự án GCF-UNDP – Chống chịu biến đổi khí hậu tại tỉnh đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với Hợp phần 1 – Nhà an toàn và hợp phần 3 – Thông tin rủi ro khí hậu. Để tăng cường việ tích hợp nội dung phòng, chống thiên tai và ứng phó BĐKH vào lập kế hoạch và hỗ trợ quá trình ra quyết định tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 22/12 tại TP Huế, Trung tâm ECODE phối hợp với Ban quản lý dự án GCF thành phần tỉnh TT Huế đã tổ chức Hội thảo Lồng ghép thông tin rủi ro khí hậu vào lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025.
Tham dự hội thảo có đại diện của UNDP, ông Khusrav Sharifov – cố vấn cao cấp về thiên tai và BĐKH, đại diện Tổng cục Phòng chống thiên tai, ông Đỗ Mạnh Hùng – Quản đốc dự án, BQL dự án GCF trung ương, và lãnh đạo, cán bộ các Sở, ban ngành của tỉnh cũng như các huyện, thị xã tham gia dự án(huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, TX Hương Trà).

Khai mạc hội thảo, ông Trương Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho rằng: “Kế hoạch lồng ghép nội dung thiên tai, BĐKH là một phần quan trọng không tách rời của kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Hiện nay các sở ngành, địa phương đang xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021 – 2025 và đây là cơ hội quý giá cho thực hiện lồng ghép các mục tiêu, giải pháp, hành động về phòng, chống thiên tai và ứng phó với BĐKH nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững”. 

Hội thảo đã cập nhật về tình hình thiên tai, BĐKH gần đây ở tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm của việc lồng ghép thông tin rủi ro thiên tai – khí hậu vào quá trình lập kế hoạch ở các cấp và nêu ra những khó khăn, thách thức lớn cần giải quyết trong những năm tới trong bối cảnh quốc gia có nhiều chính sách mới cho giai đoạn 2021-2030. Đại biểu đã báo cáo, chia sẻ về thực tế thực hiện và hiệu quả của công tác lồng ghép ở các cơ quan ban ngành, địa phương và cho biết hiện vấn đề lồng ghép thiên tai, BĐKH vẫn còn hạn chế, gặp khó khăn về phương pháp thực hiện và giám sát, đánh giá. Có nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó chủ yếu do: 1) Thiếu các hướng dẫn cụ thể có tính pháp quy, thống nhất; 2) Cán bộ lập kế hoạch ở các sở ngành, địa phương hạn chế năng lực, kiến thức về BĐKH, phát triển bền vững cũng như phương pháp lồng ghép, đồng thời rất thiếu các tập huấn cho cán bộ địa phương; 3) Thiếu cơ sở dữ liệu chung / khó khăn trong tiếp cận, cập nhật dữ liệu, thông tin về rủi ro thiên tai, BĐKH và các chuyên môn liên quan giữa các ngành, các cấp; và 4) Khó khăn trong xác định, hài hoà các chỉ tiêu phát triển KT-XH mà trong đó có lồng ghép các chỉ tiêu về giảm thiểu RRTT, BĐKH.

Toàn cảnh Hội thảo
 
 

Ông Trương Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát biểu khai mạc hội thảo Ông Khusrav Sharifov, Đại diện UNDP, cập nhật một số thông tin rủi ro do BĐKH ở khu vực miền Trung và nhấn mạnh tầm quan trọng của kế hoạch có lồng ghép

Các đại biểu đều thống nhất rằng, vấn đề thiên tai, BĐKH cần thiết phải được lồng ghép thoả đáng, kịp thời vào các kế hoạch phát triển của các ngành và các địa phương, thể hiện ở việc xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, nguồn lực và kế hoạch hành động. Đồng thời, quá trình xây dựng kế hoạch có lồng ghép phải có sự tham gia tích cực của các ban ngành, các cấp và hài hoà tiếp cận “trên xuống” (top-down) và dưới lên (bottom-up) trong đó có sự đóng góp, đề xuất của cộng đồng. Một trong những kiến nghị rất đáng chú ý là cần có sự thống nhất trong các văn bản, hướng dẫn về lồng ghép của cấp trung ương và văn bản hướng dẫn đó cần có tính pháp quy cũng như phải có yêu cầu về giám sát, đánh giá kết quả thực hiện lồng ghép. Đề xuất, mong đợi từ các ban ngành, địa phương là dự án GCF- UNDP và Tổng cục PCTT sẽ hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn lực cần thiết để giúp tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng được Kế hoạch phát triển KT-XH cấp tỉnh và cấp huyện có lồng ghép hoàn chỉnh để làm mẫu, tham khảo cho địa phương về lâu dài.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Hoàng Hà – Giám đốc Trung tâm ECODE cho biết, dựa trên các nguồn số liệu từ dự án GC, Tổng cục PCTT, Kịch bản BĐKH và Nước biển dâng của Bộ TN&MT (2016) và các nguồn liên quan khác, Gói thông tin rủi ro (Risk Pack) cho vùng dự án GCF tại TT Huế đã được xây dựng, chuyển giao cho địa phương với mục tiêu sẽ thúc đẩy việc lồng ghép rủi ro khí hậu vào quá trình lập kế hoạch phát triển địa phương trong điều kiện thực tiễn của tỉnh Thừa Thiên Huế.
 


Dự án GCF: thúc đẩy lồng ghép thông tin RRTT và BĐKH vào lập kế hoạch
(Nguồn: Risk Pack, ECODE, UNDP)
Một số hình ảnh tại hội thảo
 

Ông Hoàng Xuân Thanh, Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ về tình hình lồng ghép tại địa phương giai đoạn 2016 – 2020

Đại diện của các Sở, ban, ngành và huyện, xã cùng thảo luận tại Hội thảo


Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tác giả bài viết: Nguyen Ha

Bài viết cùng chuyên mục

“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động đến mọi ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2020 tiếp tục là một năm đánh dấu những kỷ lục mới về thiệt hại, tổn thất do thiên tai gây ra đối với khu vực […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động đến mọi ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2020 tiếp tục là một năm đánh dấu những kỷ lục mới về thiệt hại, tổn thất do thiên tai gây ra đối với khu vực […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động đến mọi ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2020 tiếp tục là một năm đánh dấu những kỷ lục mới về thiệt hại, tổn thất do thiên tai gây ra đối với khu vực […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động đến mọi ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2020 tiếp tục là một năm đánh dấu những kỷ lục mới về thiệt hại, tổn thất do thiên tai gây ra đối với khu vực […]
Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi
Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động đến mọi ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2020 tiếp tục là một năm đánh dấu những kỷ lục mới về thiệt hại, tổn thất do thiên tai gây ra đối với khu vực […]
Nghệ An: Khảo sát nghiên cứu về công tác quản lý và các mô hình sản xuất bền vững tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An
Biến đổi khí hậu (BĐKH) tác động đến mọi ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2020 tiếp tục là một năm đánh dấu những kỷ lục mới về thiệt hại, tổn thất do thiên tai gây ra đối với khu vực […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI