Skip to content
tpcan-tho-tang-cuong-kha-nang-chong-chiu

TP. Cần Thơ triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu

Ngày 27/6, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Chương trình 100 Thành phố có khả năng chống chịu (Chương trình 100RC) tổ chức Hội thảo “Triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ”.

TP. Cần Thơ tăng cường khả năng chống chịu
TP. Cần Thơ triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu

Nội dung của hội thảo nhằm bàn cách tiếp cận, quy trình và kế hoạch xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP. Cần Thơ; công bố các quyết định của UBND thành phố về việc thành lập Văn phòng Dự án “100 thành phố có khả năng chống chịu” tại TP. Cần Thơ và Ban Cố vấn dự án…

Ngoài ra, các đại biểu tham gia hội thảo còn tập trung đánh giá bối cảnh của TP. Cần Thơ, rà soát các hoạt động liên quan đến khả năng chống chịu, đánh giá khả năng chống chịu, các cú sốc và áp lực của thành phố (ngập lụt đô thị, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng xuống cấp…).

Nguồn: Anh Khoa (moitruong.net.vn)

Bài viết cùng chuyên mục

Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Ngày 27/6, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Chương trình 100 Thành phố có khả năng chống chịu (Chương trình 100RC) tổ chức Hội thảo “Triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ”.
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 27/6, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Chương trình 100 Thành phố có khả năng chống chịu (Chương trình 100RC) tổ chức Hội thảo “Triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ”.
Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi
Ngày 27/6, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Chương trình 100 Thành phố có khả năng chống chịu (Chương trình 100RC) tổ chức Hội thảo “Triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ”.
Nghệ An: Khảo sát nghiên cứu về công tác quản lý và các mô hình sản xuất bền vững tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An
Ngày 27/6, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Chương trình 100 Thành phố có khả năng chống chịu (Chương trình 100RC) tổ chức Hội thảo “Triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ”.
Bảo tồn động vật hoang dã: nhiệm vụ cấp thiết trong thời đại mới
Ngày 27/6, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Chương trình 100 Thành phố có khả năng chống chịu (Chương trình 100RC) tổ chức Hội thảo “Triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ”.
Những khu Dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận tại Việt Nam
Ngày 27/6, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Chương trình 100 Thành phố có khả năng chống chịu (Chương trình 100RC) tổ chức Hội thảo “Triển khai xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu tại TP Cần Thơ”.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI