Skip to content
ảnh

Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức cuộc họp tham vấn lần 1 cho bộ 10 mô-đun đào tạo trực tuyến về sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu phục vụ cho đánh giá rủi ro.

Sau gần 3 tháng triển khai, nhóm chuyên gia của Trung tâm ECODE và VTVLive – CTy CP Truyền Hình Tương Tác Việt Nam đã phối hợp hoàn thành việc xây dựng các kịch bản chuyên môn và bắt đầu đi vào các sản xuất các mô-đun đào tạo số dưới định dạng video được đóng gói theo chuẩn SCORM. Cuộc họp đã thu được nhiều kết quả quan trọng với sự trao đổi, góp ý thẳng thắn, cởi mở của đại diện các đơn vị liên quan của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, UNDP và các chuyên gia về Quản lý RRTT-DVCĐ. Sau tham vấn này, các kịch bản chuyên môn và thiết kế video sẽ tiếp tục được cải thiện. Nhóm chuyên gia ECODE – VTVlive đã và sẽ thực hiện bổ sung các chuyến ghi hình, phỏng vấn tại các lớp đào tạo, đánh giá RTTT-DVCĐ nhằm có thêm tư liệu minh hoạ thực tế. Dự kiến bộ bài giảng trực tuyến sẽ được hoàn thành trong năm 2022 và sẽ được phổ biến rộng rãi trên website của Bộ NNPTNT và dự án GCF-UNDP với mục tiêu đóng góp cho việc mở rộng đánh giá RRTT-DVCĐ như tinh thần của Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 553/QĐ-TTg.

Được biết, đến đầu tháng 11/2022, dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của BĐKH tới các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam” (GCF-UNDP) đã hoàn thành các khoá tập huấn, đánh giá RRTT-DVCĐ cho 541 xã/phường của 28 tỉnh ven biển trong và ngoài dự án.

Một số hình ảnh về cuộc họp và xây dựng bài giảng:

 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI