Skip to content
ảnh

Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức cuộc họp tham vấn lần 1 cho bộ 10 mô-đun đào tạo trực tuyến về sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu phục vụ cho đánh giá rủi ro.

Sau gần 3 tháng triển khai, nhóm chuyên gia của Trung tâm ECODE và VTVLive – CTy CP Truyền Hình Tương Tác Việt Nam đã phối hợp hoàn thành việc xây dựng các kịch bản chuyên môn và bắt đầu đi vào các sản xuất các mô-đun đào tạo số dưới định dạng video được đóng gói theo chuẩn SCORM. Cuộc họp đã thu được nhiều kết quả quan trọng với sự trao đổi, góp ý thẳng thắn, cởi mở của đại diện các đơn vị liên quan của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, UNDP và các chuyên gia về Quản lý RRTT-DVCĐ. Sau tham vấn này, các kịch bản chuyên môn và thiết kế video sẽ tiếp tục được cải thiện. Nhóm chuyên gia ECODE – VTVlive đã và sẽ thực hiện bổ sung các chuyến ghi hình, phỏng vấn tại các lớp đào tạo, đánh giá RTTT-DVCĐ nhằm có thêm tư liệu minh hoạ thực tế. Dự kiến bộ bài giảng trực tuyến sẽ được hoàn thành trong năm 2022 và sẽ được phổ biến rộng rãi trên website của Bộ NNPTNT và dự án GCF-UNDP với mục tiêu đóng góp cho việc mở rộng đánh giá RRTT-DVCĐ như tinh thần của Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 553/QĐ-TTg.

Được biết, đến đầu tháng 11/2022, dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của BĐKH tới các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam” (GCF-UNDP) đã hoàn thành các khoá tập huấn, đánh giá RRTT-DVCĐ cho 541 xã/phường của 28 tỉnh ven biển trong và ngoài dự án.

Một số hình ảnh về cuộc họp và xây dựng bài giảng:

 

Bài viết cùng chuyên mục

ECODE TỔ CHỨC THỰC ĐỊA TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI KIÊN GIANG
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN Ở VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG BỐI CẢNH MỚI”
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]
Tập huấn truyền thông bảo tồn loài hoang dã nguy cấp nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và tuyên truyền các cơ quan bảo tồn
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]
Tham vấn ý kiến tỉnh Nam Định về bài giảng trực tuyến và tài liệu hướng dẫn lồng ghép theo nội dung của Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]
ECODE tập huấn cho thanh niên về Giải pháp dựa vào thiên nhiên NbS
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]
Hội thảo phổ biến Thông tư về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế – xã hội
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning), ngày 11/11/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI