Skip to content
đăng 1

XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

“Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam”, ngày 27/12/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đã tổ chức cuộc họp tham vấn lần 2 cho bộ 10 mô-đun đào tạo trực tuyến về sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu phục vụ cho đánh giá rủi ro.

Sau cuộc họp tham vấn lần 1 ngày 11/11/2022, nhóm chuyên gia của Trung tâm ECODE và VTVLive – CTy CP Truyền Hình Tương Tác Việt Nam đã tiếp thu ý kiến tham vấn và phối hợp điều chỉnh kịch bản chuyên môn và sản xuất các mô-đun đào tạo số dưới định dạng video được đóng gói theo chuẩn SCORM. Cuộc họp đã diễn ra với sự tham gia đóng góp ý kiến của BQLDA và các chuyên gia, từ đó, làm cơ sở để đơn vị thực hiện phát triển các bài giảng trực tuyến. Sau tham vấn này, đơn vị liên danh thực hiện sẽ tiếp tục tiếp thu những ý kiến đóng góp và điều chỉnh phần thiết kế bài giảng trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu trong điều khoản tham chiếu. Dự kiến bộ bài giảng sẽ được hoàn thành vào tháng 3/2023.

Được biết, tháng 12/2022, dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của BĐKH tới các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam” đã hoàn thành các khoá tập huấn, đánh giá RRTT-DVCĐ cho 542 xã/phường của 28 tỉnh ven biển trong và ngoài dự án, trong đó có 62717 người tham gia (47,6% nữ).

Một số hình ảnh về cuộc họp và xây dựng bài giảng:

 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
“Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
“Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
“Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
“Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
“Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng […]
XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN Ở VIỆT NAM
“Xây dựng bộ bài giảng trực tuyến về các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (CBDRA E-leaning) thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI