Skip to content
images1963141_161903baoxaydung_image001

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các vùng khó khăn tỉnh Hà Giang

Về việc góp ý đề xuất dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary, trong đó có đề xuất dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các vùng khó khăn tỉnh Hà Giang”, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1676/BXD-HTKT phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
 

1.Hai huyện Bắc Mê và Mèo Vạc là các huyện miền núi vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Hà Giang, kinh tế còn lạc hậu và kém phát triển, hầu hết người dân đều sử dụng nước trực tiếp chưa qua xử lý, không đảm bảo chất lượng theo quy định. Đây cũng là khu vực gặp nhiều khó khăn về nguồn nước, đặc biệt vào mùa khô, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sốngsinh hoạt của người dân. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trong khu vực,Bộ Xây dựng thống nhất cơ bản với Đề xuất dự án“Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các vùng khó khăn tỉnh Hà Giang” của UBNDtỉnh Hà Giang.

2. Một số lưu ý:

– Việc lựa chọn nguồn nước có ảnh hưởng trực tiếp đến việccấp nước liên tục, độ bền vững của nhà máy nước. Do đó, đề xuất dự án cần rà soát, xác định rõnguồn nước đảm bảocung cấp đủ lưu lượng nước trong mùa khô và giai đoạn dài hạn.

– Xác định vùng cấp nước, dân số, tiêu chuẩn cấp nước làm cơ sở xác định quy mô, công suất của nhà máy cấp nước.

– Trong giai đoạn đề xuất dự án, khái toán kinh phí đầu tư xây dựng được xác định dựa theo suất vốn đầu tư xây dựng các hạng mục công trình. Trong đó, suất vốn đầu tư xây dựng công trình của dự án được tính toán, lựa chọn dựa trên suất vốn đầu tư của các dự án tương tự về loại, quy mô và tính chất.

– Cập nhật, bổ sung một số văn bản pháp lý mới được ban hành như: Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và các văn bản khác có liên quan.

– Chỉnh sửa Mục 4 trang 10 của Đề xuất dự án theo như hướng dẫn tại Phụ lục II Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Theo Báo Xây dựng

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Về việc góp ý đề xuất dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary, trong đó có đề xuất dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các vùng khó khăn tỉnh Hà Giang”, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1676/BXD-HTKT […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Về việc góp ý đề xuất dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary, trong đó có đề xuất dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các vùng khó khăn tỉnh Hà Giang”, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1676/BXD-HTKT […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Về việc góp ý đề xuất dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary, trong đó có đề xuất dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các vùng khó khăn tỉnh Hà Giang”, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1676/BXD-HTKT […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Về việc góp ý đề xuất dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary, trong đó có đề xuất dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các vùng khó khăn tỉnh Hà Giang”, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1676/BXD-HTKT […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Về việc góp ý đề xuất dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary, trong đó có đề xuất dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các vùng khó khăn tỉnh Hà Giang”, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1676/BXD-HTKT […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Về việc góp ý đề xuất dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary, trong đó có đề xuất dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các vùng khó khăn tỉnh Hà Giang”, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1676/BXD-HTKT […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI