Skip to content

Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam

Trong 3 ngày, từ ngày 11-13/10/2023, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, khóa tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” cho các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) tiếp tục được ECODE tổ chức cho khu vực miền Trung.

Trải qua 3 ngày tập huấn, các cán bộ học viên đến từ các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển thuộc khu vực miền Trung và đại diện chính quyền các địa phương và cộng đồng đã cùng nhau trao đổi về các vấn đề thách thức, áp lực và các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học cũng như khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ. Ngoài ra, đây là cơ hội để các học viên, chuyên gia đã làm việc lâu năm trong lĩnh vực quản lý Khu DTSQ và các Khu Bảo tồn thiên nhiên cùng chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm.

Các học viên là các cán bộ đến từ các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển thuộc khu vực miền Trung và đại diện chính quyền các địa phương và cộng đồng
Đại diện cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình sinh kế tại địa phương
Các cán bộ học viên chăm chú nghe giảng
Các cán bộ học viên làm việc nhóm và trình bày kết quả thảo luận trước lớp học

Ngày cuối cùng của khóa tập huấn, các đại biểu đã có một chuyến học tập thực địa tại xã Cẩm Thanh, nơi phát triển thành công mô hình Trồng rau hữu cơ và Du lịch học tập cộng đồng, thu hút hàng ngàn khách tham quan và các nhà khoa học, sinh viên từ nhiều các trường đại học đến nghiên cứu, học tập. Đặc biệt hơn, mô hình này được xây dựng và phát triển mạnh mẽ nhờ vai trò chủ chốt của tập thể các hộ nông dân trong xã và sự hợp tác chặt chẽ của liên kết 4 “nhà” trong gần 1 thập kỷ qua: Nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. Tại Cẩm Thanh, đại biểu không chỉ được tham quan, học tập cách tiếp cận làm nông nghiệp và du lịch xanh dựa vào hệ sinh thái, “dựa vào sinh quyển” của người nông dân Hội An mà còn trực tiếp tìm hiểu về các hoạt động hợp tác, điều phối liên ngành trong công tác bảo tồn và phát triển Khu DTSQ Cù Lao Chàm – Hội An – nơi cho những bài học tham khảo quý báu cho 10 Khu DTSQ khác tại Việt Nam.

Các giảng viên, đại biểu và học viên chụp ảnh kỷ niệm
Đại diện cộng đồng tại xã Cẩm Thanh giới thiệu về mô hình Trồng rau hữu cơ và Du lịch học tập cộng đồng

Kết thúc khoá học, các đại biểu – học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn ngay tại vườn rau hữu cơ – một không gian xanh thiên nhiên đậm tinh thần “sinh quyển”.

Các đại biểu học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn ngay tại vườn rau hữu cơ
Gương mặt vui vẻ của một cán bộ học viên đã hoàn thành khóa tập huấn bổ ích với giấy chứng nhận trên tay

Chuỗi các khoá tập huấn cho 3 miền Bắc – Trung – Nam này nằm trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển KT-XH và quản lý các Khu DTSQ ở Việt Nam” do Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học triển khai. Tiếp theo, vào trung tuần tháng 10/2023, Trung tâm ECODE sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn tại Đồng Nai dành cho cán bộ và cộng đồng tại các khu DTSQ khu vực miền Nam.

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Trong 3 ngày, từ ngày 11-13/10/2023, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, khóa tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” cho các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) tiếp tục được ECODE tổ chức cho khu vực […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Trong 3 ngày, từ ngày 11-13/10/2023, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, khóa tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” cho các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) tiếp tục được ECODE tổ chức cho khu vực […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Trong 3 ngày, từ ngày 11-13/10/2023, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, khóa tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” cho các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) tiếp tục được ECODE tổ chức cho khu vực […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Trong 3 ngày, từ ngày 11-13/10/2023, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, khóa tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” cho các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) tiếp tục được ECODE tổ chức cho khu vực […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Trong 3 ngày, từ ngày 11-13/10/2023, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, khóa tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” cho các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) tiếp tục được ECODE tổ chức cho khu vực […]
Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi
Trong 3 ngày, từ ngày 11-13/10/2023, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, khóa tập huấn về “Bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ” cho các Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) tiếp tục được ECODE tổ chức cho khu vực […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI