Skip to content

Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi

Ngày 58/09/2023 bà Hoàng Hà, giám đốc trung tâm ECODE đã được mời tham gia chương trình đào tạo khu vực về Gender-Transformative Disaster Risk Reduction” do Trung tâm Xuất sắc về Bình đẳng Giới có trụ sở tại Seoul (CoE) phối hợp với Văn phòng Phụ nữ Liên hợp quốc tại Châu Á và Thái Bình Dương (ROAP) và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tổ chức đã diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.  

Hình ảnh: Bà Hoàng Hà tham gia chương trình

Trong 50 năm qua, hơn 1 triệu sinh mạng và hơn 1000 tỷ đô la đã bị mấ tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương do các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh trên, tiềm năng của các cơ quan và lãnh đạo phụ nữ  về phục hồi sau thiên tai, đặc biệt là trong hoạch định chính sách và lập ngân sách giảm thiểu rủi ro thiên tai lại chưa được tận dụng. Phụ nữ và các nhóm bị dễ bị tổng thương ít có khả năng tiếp cận thông tin, nguồn lực, tài chính, công nghệ và ra quyết định, khiến họ phần lớn bị loại khỏi các quá trình phòng ngừa và chuẩn bị, điều này không chỉ làm tăng tính dễ bị tổn thương mà còn gây ra những thách thức lớn hơn trong việc đối phó và tái thiết sau khủng hoảng.

Hình ảnh: Bà Hoàng Hà trình bày về công tác quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam

Để hỗ trợ thực hiện Giới-Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi tại Châu Á và Thái Bình Dương, CoE phối hợp với ROAD và Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tổ chức chương trình tập huấn khu vực nhằm hỗ trợ các chuyên gia về rủi ro thiên tai (DRR) và biến đổi khí hậu cập nhật các kiến thức cũng như kỹ năng về giới trong rủi ro thiên tai. Trọng tâm chính sẽ là xác định những thách thức về giới trong DRR và các hành động về khí hậu cũng như cách giải quyết những thách thức đó trong chu trình quản lý rủi ro thiên tai (DRM) bằng cách tham khảo các khung quản lý và các sáng kiến đang phát triển về DRR.

Hội thảo học tập dành cho các cán bộ công tác trong Văn Phòng Quản lý Thiên tai (và các ban ngành có liên quan), các tổ chức dân sự do phụ nữ lãnh đạo và có sự tham gia từ các quốc gia và tổ chức sau: Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Nepal, Philippines, Hàn Quốc, Việt Nam và Fiji và đại diện từ Ban Thư ký ASEAN.

Hình ảnh: Bà Hoàng Hà và các đại biểu tham dự

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 5 – 8/09/2023 bà Hoàng Hà, giám đốc trung tâm ECODE đã được mời tham gia chương trình đào tạo khu vực về “Gender-Transformative Disaster Risk Reduction” do Trung tâm Xuất sắc về Bình đẳng Giới có trụ sở tại Seoul (CoE) phối hợp với Văn phòng Phụ nữ Liên […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Ngày 5 – 8/09/2023 bà Hoàng Hà, giám đốc trung tâm ECODE đã được mời tham gia chương trình đào tạo khu vực về “Gender-Transformative Disaster Risk Reduction” do Trung tâm Xuất sắc về Bình đẳng Giới có trụ sở tại Seoul (CoE) phối hợp với Văn phòng Phụ nữ Liên […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Ngày 5 – 8/09/2023 bà Hoàng Hà, giám đốc trung tâm ECODE đã được mời tham gia chương trình đào tạo khu vực về “Gender-Transformative Disaster Risk Reduction” do Trung tâm Xuất sắc về Bình đẳng Giới có trụ sở tại Seoul (CoE) phối hợp với Văn phòng Phụ nữ Liên […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 5 – 8/09/2023 bà Hoàng Hà, giám đốc trung tâm ECODE đã được mời tham gia chương trình đào tạo khu vực về “Gender-Transformative Disaster Risk Reduction” do Trung tâm Xuất sắc về Bình đẳng Giới có trụ sở tại Seoul (CoE) phối hợp với Văn phòng Phụ nữ Liên […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Ngày 5 – 8/09/2023 bà Hoàng Hà, giám đốc trung tâm ECODE đã được mời tham gia chương trình đào tạo khu vực về “Gender-Transformative Disaster Risk Reduction” do Trung tâm Xuất sắc về Bình đẳng Giới có trụ sở tại Seoul (CoE) phối hợp với Văn phòng Phụ nữ Liên […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 5 – 8/09/2023 bà Hoàng Hà, giám đốc trung tâm ECODE đã được mời tham gia chương trình đào tạo khu vực về “Gender-Transformative Disaster Risk Reduction” do Trung tâm Xuất sắc về Bình đẳng Giới có trụ sở tại Seoul (CoE) phối hợp với Văn phòng Phụ nữ Liên […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI