Skip to content
vai-tro-phu-nu-trong-quan-ly-rac-thai-bao-ve-moi-truong-giam-khi-nha-kinh

Đóng góp của phụ nữ trong giảm thiểu khí nhà kính, thích ứng BĐKH: Lĩnh vực quản lý rác thải

Phụ nữ đã được chứng minh cho những đóng góp trong thích ứng biến đổi khí hậu. Trong mọi lĩnh vực, những đổi mới và chuyên môn của phụ nữ đã thay đổi cuộc sống và sinh kế, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước khó khăn và cống hiến cho xã hội những giá trị bền vững.
 
Phụ nữ có vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý rác thải, bảo vệ môi trường và giảm thiểu khí nhà kính. Họ có mặt và được coi là lực lượng nòng cốt trong hầu hết các khâu của quy trình quản lý rác thải. Thứ nhất, trong gia đình hay ngoài cộng đồng thì người phân loại rác thải chủ yếu vẫn là phụ nữ. Thứ hai, đa số người làm nghề ve chai và thu gom rác thải đều là nữ giới, đây được coi là lao động chính trong thu gom phế liệu và rác thải nhựa để tái chế. Thứ ba, phụ nữ cũng là nguồn nhân lực chính của các nhà máy tái chế rác thải. 
 
Phim tài liệu ngắn về các thực hành tốt của phụ nữ được xây dựng để tôn vinh những đóng góp của họ trong giảm thiểu rác thải và khí nhà kính. Hoạt động phân loại rác của 20 phụ nữ hộ gia đình góp phần giảm 3,06 tấn CO2/tháng, 20 ve chai đồng nát góp phần giảm khoảng 106 tấn CO2/tháng. Đây chính là những con số thực tế để chứng minh cho những đóng góp to lớn của phụ nữ trong chuỗi giá trị rác thải.

Xem phim tài liệu ngắn tại đây: https://youtu.be/eSuXgekBwoM
 

 

Nguồn tin: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Phụ nữ đã được chứng minh cho những đóng góp trong thích ứng biến đổi khí hậu. Trong mọi lĩnh vực, những đổi mới và chuyên môn của phụ nữ đã thay đổi cuộc sống và sinh kế, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước khó khăn và cống […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Phụ nữ đã được chứng minh cho những đóng góp trong thích ứng biến đổi khí hậu. Trong mọi lĩnh vực, những đổi mới và chuyên môn của phụ nữ đã thay đổi cuộc sống và sinh kế, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước khó khăn và cống […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Phụ nữ đã được chứng minh cho những đóng góp trong thích ứng biến đổi khí hậu. Trong mọi lĩnh vực, những đổi mới và chuyên môn của phụ nữ đã thay đổi cuộc sống và sinh kế, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước khó khăn và cống […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Phụ nữ đã được chứng minh cho những đóng góp trong thích ứng biến đổi khí hậu. Trong mọi lĩnh vực, những đổi mới và chuyên môn của phụ nữ đã thay đổi cuộc sống và sinh kế, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước khó khăn và cống […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Phụ nữ đã được chứng minh cho những đóng góp trong thích ứng biến đổi khí hậu. Trong mọi lĩnh vực, những đổi mới và chuyên môn của phụ nữ đã thay đổi cuộc sống và sinh kế, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước khó khăn và cống […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Phụ nữ đã được chứng minh cho những đóng góp trong thích ứng biến đổi khí hậu. Trong mọi lĩnh vực, những đổi mới và chuyên môn của phụ nữ đã thay đổi cuộc sống và sinh kế, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước khó khăn và cống […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI