Skip to content
unnamed (1)

DỰ BÁO, CẢNH BÁO, TRUYỀN TIN THIÊN TAI VÀ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI.

Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ thiên tai rủi ro, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Nguồn ảnh: laichau.dcs.vn

Quyết định này quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai (RRTT) đối với các thiên tai đã được quy định cụ thể tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, không quy định đối với các loại thiên tai khác.
Các nội dung chính được sửa đổi thể hiện ở:

1. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai:

– Thay đổi điều kiện ban hành bản tin ATNĐ/bão trên Biển Đông và bản tin ATNĐ/bão khẩn cấp;

– Bổ sung loại Tin nhanh về áp thấp nhiệt đới, bão và được cập nhật hằng giờ trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn;
– Điều chỉnh thời gian ban hành một số bản tin ATNĐ/bão;
– Quyết đinh điều chỉnh điều kiện ban hành, nội dung, thời gian ban hành bản tin cho phù hợp với thực tế;
– Tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn, nắng nóng, báo và cảnh báo hạn hán và sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán;
– Bổ sung quy định chi tiết về điều kiện ban hành, nội dung, tần suất ban hành bản tin dự báo, cảnh báo đối với các thiên tai.

2. Công tác truyền tin thiên tai:

– Bổ sung chế độ truyền phát tin về dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên đối với Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.
– Điều chỉnh chế độ truyền, phát tin về dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên đối với Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình.
– Điều chỉnh chế độ truyền, phát tin về động đất, cảnh báo sóng thần mức 1 và mức 2 đối với Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam và hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho phù hợp và theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.

3. Quy định về cấp độ rủi ro thiên tai:

– Quy định về cấp độ rủi ro thiên tai được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế và yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai;
– Một số loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, hoặc dòng chảy có cùng nguyên nhân kích hoạt giống nhau là do mưa lớn, phạm vi khu vực xảy ra tương đồng nên được được ghép lại để xây dựng cấp độ RRTT;
– Bổ sung quy định cấp độ rủi ro thiên tai do cháy rừng do tự nhiên.
– Các quy định về cấp độ RRTT được bổ sung từ “dự báo” hoặc “cảnh báo” vào trước quy định cấp độ rủi ro của các loại thiên tai để tránh hiểu nhầm trong quá trình thực hiện.

4. Về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai:

– Trách nhiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định rõ hơn
– Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bổ sung nội dung chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp nghiệp ban hành bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên; xây dựng, lắp đặt trạm hoặc bổ sung thêm các thiết bị quan trắc khí tượng để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng.
– Trách nhiệm của UBND cấp xã bổ sung chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã thực hiện các quy định về truyền tin thiên tai có liên quan trực tiếp đến địa phương.

Nội dung cụ thể của Quyết định 18/2021/QĐ-TTg, xem tại đây:
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-18-2021-tt-ttg-du-bao-canh-bao-truyen-tin-thien-tai-va-cap-do-rui-ro-thien-tai-201322-d1.html

(ECODE, tổng hợp từ nhiều nguồn).

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ thiên tai rủi ro, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ thiên tai rủi ro, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ thiên tai rủi ro, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ thiên tai rủi ro, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ thiên tai rủi ro, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 22/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ thiên tai rủi ro, có hiệu lực từ ngày 01/07/2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI