Skip to content
suckhoe-29-dbscl_gbda_txlj

Gia tăng bệnh tật do biến đổi khí hậu

Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng (ĐH Y Hà Nội) đã có nghiên cứu về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng sức khỏe, đánh giá thực trạng một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở VN.
 

Nghiên cứu được triển khai từ tháng 1.2013 – 6.2016 qua thực hiện hồi cứu số liệu tại 63 tỉnh thành, và đánh giá thực trạng tại 8 tỉnh thành: Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Nam, Quảng Bình, Bình Thuận, Gia Lai, Bình Dương, Cần Thơ. Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu ở VN là sự gia tăng nhiệt độ.
Trong 50 năm qua tăng 0,5 – 0,70C; dự báo đến năm 2020 tăng từ 1 – 20C; năm 2070 tăng từ 1,5 – 20C. Khu vực có nhiệt độ tăng cao nhất là Tây Bắc và Việt Bắc. Trong 50 năm qua, nước biển cũng dâng lên khoảng 20 cm.

 
Nguồn: thanhnien.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng (ĐH Y Hà Nội) đã có nghiên cứu về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng sức khỏe, đánh giá thực trạng một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở VN.
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng (ĐH Y Hà Nội) đã có nghiên cứu về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng sức khỏe, đánh giá thực trạng một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở VN.
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng (ĐH Y Hà Nội) đã có nghiên cứu về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng sức khỏe, đánh giá thực trạng một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở VN.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng (ĐH Y Hà Nội) đã có nghiên cứu về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng sức khỏe, đánh giá thực trạng một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở VN.
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng (ĐH Y Hà Nội) đã có nghiên cứu về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng sức khỏe, đánh giá thực trạng một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở VN.
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng (ĐH Y Hà Nội) đã có nghiên cứu về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng sức khỏe, đánh giá thực trạng một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở VN.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI