Skip to content
20170528_115313-1

Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh

World Green Design Development Summit of Beijing – Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công nghệ nhằm phát triển theo kế hoạch xanh, xây dựng các cơ sở tài nguyên chung nhằm thuận tiện cho việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tạo những đột phá mới trong các hoạt động phối hợp hành động vì tăng trưởng xanh khu vực.

Hội nghị lần này với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, các chuyên gia, nhà thiết kế trong nhiều lĩnh vực như Xây dựng, nông nghiệp, năng lượng, Tài nguyên nước, của Trung Quốc và đại diện đến từ một số nước khu vực Bắc Âu và Châu Á, trong đó có Việt Nam. Đại diện Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE), NCS. ThS Hoàng Thị Ngọc Hà – Giám đốc trung tâm, đã có phần trình bày đề tài nghiên cứu “Phát triển sinh kế chống chịu khí hâu theo hướng Tăng trưởng xanh ở vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”.

Một vài hình ảnh của Hội nghị Thế giới xanh tại Bắc Kinh lần này

Bài viết cùng chuyên mục

“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]
Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]
Nghệ An: Khảo sát nghiên cứu về công tác quản lý và các mô hình sản xuất bền vững tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI