Skip to content
20170528_115313-1

Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh

World Green Design Development Summit of Beijing – Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công nghệ nhằm phát triển theo kế hoạch xanh, xây dựng các cơ sở tài nguyên chung nhằm thuận tiện cho việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tạo những đột phá mới trong các hoạt động phối hợp hành động vì tăng trưởng xanh khu vực.

Hội nghị lần này với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, các chuyên gia, nhà thiết kế trong nhiều lĩnh vực như Xây dựng, nông nghiệp, năng lượng, Tài nguyên nước, của Trung Quốc và đại diện đến từ một số nước khu vực Bắc Âu và Châu Á, trong đó có Việt Nam. Đại diện Trung tâm phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE), NCS. ThS Hoàng Thị Ngọc Hà – Giám đốc trung tâm, đã có phần trình bày đề tài nghiên cứu “Phát triển sinh kế chống chịu khí hâu theo hướng Tăng trưởng xanh ở vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”.

Một vài hình ảnh của Hội nghị Thế giới xanh tại Bắc Kinh lần này

Bài viết cùng chuyên mục

Chương trình Đào tạo khu vực về Giới – Giảm thiểu rủi ro thiên tai mang tính chuyển đổi
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]
Nghệ An: Khảo sát nghiên cứu về công tác quản lý và các mô hình sản xuất bền vững tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
World Green Design Development Summit of Beijing - Hội nghị thượng đỉnh Thế giới xanh Bắc Kinh do Beijing Association for Science and Technology (BAST) đứng ra tổ chức vào ngày 28/5 vừa qua. Hội nghị đã đưa ra các vấn đề trao đổi hợp tác khoa học và công […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI