Skip to content
khong_khi_sach-1630983725241

Ngày Quốc tế Không khí sạch 2021

Ngày 19/12/2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 7 tháng 9 hàng năm là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho bầu trời xanh và 2021 là năm thứ 2 kỷ niệm ngày này.

Không phải thức ăn hay nước uống, không khí mới là yếu tố quan trọng đầu tiên cần có để chúng ta bắt đầu và duy trì sự sống. Ai cũng có nhu cầu được hít thở bầu không khí sạch nhưng chính chúng ta lại đang từng ngày khiến không khí bị ô nhiễm. Ô nhiễm không khí chính là mối đe dọa lớn nhất về môi trường đối với sức khỏe con người và cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong, bệnh tật trên toàn cầu mà có thể phòng tránh được.

Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh 2021 với chủ đề “Healthy Air, Healthy Planet” (Không khí trong lành, Hành tinh khỏe mạnh), đặc biệt nhấn mạnh đến tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe của chúng ta trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Hãy cùng ECODE hành động và lan toả các thông điệp giảm thiểu ô nhiễm không khí, để hành tinh của chúng ta ngày càng khỏe mạnh hơn nhé!

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Ngày 19/12/2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 7 tháng 9 hàng năm là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho bầu trời xanh và 2021 là năm thứ 2 kỷ niệm ngày này.
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Ngày 19/12/2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 7 tháng 9 hàng năm là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho bầu trời xanh và 2021 là năm thứ 2 kỷ niệm ngày này.
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Ngày 19/12/2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 7 tháng 9 hàng năm là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho bầu trời xanh và 2021 là năm thứ 2 kỷ niệm ngày này.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 19/12/2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 7 tháng 9 hàng năm là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho bầu trời xanh và 2021 là năm thứ 2 kỷ niệm ngày này.
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Ngày 19/12/2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 7 tháng 9 hàng năm là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho bầu trời xanh và 2021 là năm thứ 2 kỷ niệm ngày này.
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Ngày 19/12/2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 7 tháng 9 hàng năm là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho bầu trời xanh và 2021 là năm thứ 2 kỷ niệm ngày này.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI